Mogen wij u opnemen in ons bestand?
zoeken

Duurzaamheid

Vanuit het Klimaatakkoord heeft de mobiliteitssector, waaronder goederenvervoer en logistiek, een reductieopgave toegewezen gekregen. Deze opgave dient gerealiseerd te worden met acties op het vlak van brandstoffen, toepassing van nieuwe technologieën in voertuigen en logistieke optimalisatie en gedragsverandering.

Leestijd ± 1 minuut

De Topsector Logistiek zal bijdragen aan al deze drie sporen, maar met een nadruk op logistieke optimalisatie en gedragsverandering: het in beweging brengen van bedrijven om bij te dragen aan reductie van emissies, geluid en stank tijdens logistiek en transport. Brandstof, motoren en voertuigen blijven echter ook een belangrijk aandachtsgebied. Elk van deze onderwerpen draagt logistieke vraagstukken in zich, waaraan de Topsector Logistiek met zijn activiteiten een bijdrage kan leveren.