Mogen wij u opnemen in ons bestand?
zoeken

Over het programma Modal Shift
Het internationale achterlandvervoer heeft een flinke uitdaging om de doelen van het Klimaatakkoord te halen. Gebaseerd op nieuwe statistieken is goed zichtbaar waarnaartoe welke soort lading vervoerd wordt, hoever weg dat is en met welke modaliteit. Dat geeft een goede basis om te bekijken in hoeverre logistieke optimalisatie kansen biedt, en waar nieuwe schone aandrijftechnologieën en nieuwe logistieke systemen nodig zijn om de doelen te halen.

De stimuleringsregeling ‘Modal Shift’ richt zich specifiek op het container-wegtransport en de modal shift naar binnenvaart op het Nederlandse deel van de Oost en Zuid- Oost corridors (Rotterdam-Arnhem/Nijmegen respectievelijk Venlo). Met focus op containervervoer omdat deze ladingsstroom goed te shiften is. Het doel is daarbij dat de effecten van de regeling ook na de looptijd ervan (periode 2020-2025) nog merkbaar zijn door een blijvende verplaatsing van vracht van de weg naar de binnenvaart.

Aangezien er specifiek naar de shift van weg naar binnenvaart wordt gekeken, ligt de interessante afstand waarover de containers van verladers worden vervoerd typisch tussen de 75 en 200 kilometer. Dit heeft ook te maken met de complexiteit van het veld, de mogelijke modal shift-acties en de betrokken partijen.

Kijk voor meer informatie op modalshiftprogramma.nl

Komt niet op de website

Project

Komt niet op de website

Komt niet op de website

Lees meer