Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Samen leren hoe je van elkaar kunt leren

Aanmelden voor

Samen leren hoe je van elkaar kunt leren

Learning communities is binnen het Topsectorenbeleid – waaronder de Topsector Logistiek – het kernbegrip geworden, waarmee alles wat te maken heeft met maatschappelijke ontwikkelingen vanuit het perspectief arbeidsmarkt kan worden gelabeld. Bedrijfsleven, onderzoek- en onderwijsinstellingen komen samen in fieldlabs of skilllabs en andere samenwerkingsverbanden om binnen de betreffende sector innovatie een extra impuls te geven. Want dat is de achterliggende gedachte: als medewerkers weten om te gaan met technologische vernieuwing, dan gaat het veel sneller met de implementaties van innovaties.

Change Gear zorgt voor structuur

Tot 2023 zullen zo’n honderd van die learning communities over de verschillende topsectoren heen opstarten. Sommigen zijn al heel ver. Dat geldt ook voor het project Change Gear, dat als doel heeft om boven tafel te krijgen hoe zo’n learning community – ondanks de diverse belanghebbenden – er toch in slaagt om resultaten op te leveren waar alle partijen baat bij hebben. Acht communities zijn intensief gevolgd en daaruit kwam een structuur die helpt om de voortgang er in te houden.

Samen scans en tools ontwikkelen

Menno Vos was namens Windesheim bij Change Gear betrokken. Hij is op de hogeschool in Zwolle lector Leven Lang Ontwikkelen. Volgens hem komt het vooral aan op samen van start gaan en al doende samen leren. Dat is met Change Gear in ieder geval gelukt. Het project is inmiddels afgerond met als resultaat een paar tools zoals een doelenscan en een cultuurscan, allemaal te vinden in een speciale toolbox. Het project werd gedragen door veel partners. Met name Windesheim en TNO hebben er hard aan getrokken. Vanuit het bedrijfsleven zijn partijen als Chain Logistics, Fritom, Van de Heuvel en Coop DC Gieten projectpartners geweest.

“Juist die samenwerking met de praktijk is belangrijk”, zegt Liesbeth Brügemann van TKI Dinalog. “Want niet alleen de technologie verandert, en de kennis en vaardigheden van de mensen, maar ook de behoeften vanuit bedrijven en overheden. Juist die learning communities helpen vraag en aanbod bij elkaar te brengen.”

Topsector levert een bijdrage

Volgens Brügemann is Chain Logistics mede dankzij dit project in staat geweest om zelf een learning community op te richten met bedrijven waar zij mee samenwerken om naast samenwerken ook samen te leren over nieuwe technologie. Dat is de winst op bedrijfsniveau. Verder is er dus een toolbox waar elk bedrijf gebruik van kan maken en tot slot leveren de resultaten inzicht op voor andere projecten binnen de topsectoren.

De ondersteuning voor dit project kwam uit de financiële bijdrage van NWO en TKI Dinalog, de twee organisaties die innovatieprojecten van de Topsector Logistiek van de grond trekken. Daar is Yolande de Heus programmamanager Human Capital.

“Human capital, oftewel menselijk kapitaal, omvat alles wat werkenden in huis moeten hebben om goed te presteren in hun werk”, zegt De Heus. Het programma waar zij voor staat richt zich met verschillende projecten op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden tot welzijn en motivatie. “Het is een belangrijk thema binnen het topsectorenbeleid van de overheid.”

Paragraaf opgenomen over human capital

In de afgelopen zeven jaar heeft de aanpak volgens De Heus veel nieuwe tools en hulpmiddelen opgeleverd. “Maar het belangrijkste is misschien wel in eigenlijk al het onderzoek naar de implementatie van nieuwe technologie wel een paragraaf is opgenomen over human capital. Wat betekent technologie voor chauffeurs en planners, voor medewerkers in een warehouse.”

Nog een interessante verschuiving constateert Brügemann. “Voorheen werden de voordelen van nieuwe technologie vooral afgemeten aan het bedrijfsbelang, nu hoor je steeds meer om je heen wat technologie kan bijdragen aan het welzijn van medewerkers.”

Gedragswetenschappelijke aspecten

De uitdaging is nu om de methodieken in de praktijk op te schalen – ook binnen andere topsectoren. “Daarbij moeten we wel uitkijken dat we niet alles zomaar een learning community noemen”, nuanceert Brügemann. “We moeten scherp in beeld houden hóe je die kennisontwikkeling en innovatie gericht kunt laten plaatsvinden. Daar zitten ‘harde’, technologische componenten aan, maar vooral ook ‘zachte’, meer aan de gedragswetenschappelijke kant. Al die partijen in de keten effectief laten samenwerken, daar zijn immers ook weer aparte vaardigheden voor nodig.”

Bron: Logistiek.nl