Wie is de Topsector Logistiek?

Voor iedere Topsector is een Topteam samengesteld. Dit betreft een tripartite samenwerking tussen mensen uit het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid. Het boegbeeld is tevens de voorzitter van het Topteam. Het Topteam Logistiek stelt onder andere de doelstellingen van de Topsector Logistiek op en ziet erop toe dat deze behaald worden binnen de gestelde termijnen. Verder zetten het programmasecretariaat en het TKI Dinalog zich in voor de programmering van de Topsector Logistiek.

Topteam

Het Topteam Logistiek bestaat uit:

 • Aad Veenman | voorzitter Topteam Logistiek
 • Annemarie Terpstra, CTT | vertegenwoordiger mkb
 • Astrid Buijssen, Shell | logistieke ketens (supply chains)
 • Ruth Clabbers, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | vertegenwoordiger overheid
 • Mariëlle van Spronsen, PostNL | steden
 • Rob Zuidwijk, Rotterdam School of Management | vertegenwoordiger wetenschap
 • Boudewijn Siemons, Havenbedrijf Rotterdam |COO & Directeur Infra- & Maritieme Zaken
 • Steven Lak, evofenedex | vertegenwoordiger Logistieke Alliantie
 • Wando Boevé | multimodale transportcorridors en knooppunten


Vlnr.: Aad Veenman, Annemarie Terpstra, Astrid Buijssen, Mariëlle van Spronsen,
Rob Zuidwijk, Steven Lak en Wando Boevé.

Het Topteam wordt ondersteund door het secretariaat, bestaande uit:

 • Machteld Leijnse, Connekt
 • Annemarie Steenhuis, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Sjors Rozemeijer, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Programmasecretariaat: Connekt en TKI Dinalog

Connekt, onafhankelijk netwerk van overheid en bedrijfsleven voor een duurzame mobiliteit, voert het programmamanagement over de toepassingsprojecten. Deze projecten worden uitgevoerd door de markt. Het programmasecretariaat is verantwoordelijk voor de uitvoering van het niet-onderzoeksdeel van de Topsector Logistiek. Tevens maakt het programmasecretariaat een integrale monitor en rapportage van de Topsector Logistiek voor het Topteam Logistiek en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit betreft zowel het niet-onderzoeksdeel en het onderzoeksdeel. Verder ondersteunt het programmasecretariaat het Topteam. Connekt ondersteunt bovendien de voorzitter van het Topteam Logistiek bij de bespreking van de voortgang met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
De activiteiten die Connekt daarvoor uitvoert zijn:

 1. Programmamanagement;
 2. Communicatie;
 3. Financiën en administratie.

Logo TKI DinalogIn 2013 is het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Dinalog opgericht. Daarin werken Dinalog, NWO en TNO als Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) samen om de innovatie in de Topsector Logistiek aan te jagen. Dinalog, het Dutch Institute for Advanced Logistics, voert het programmamanagement vanuit het TKI Dinalog. In het TKI zoeken ondernemers en wetenschappers naar manieren om vernieuwende producten en diensten op de markt te brengen. Dit betreft zowel innovatie door middel van fundamenteel als toegepast onderzoek, experimentele ontwikkeling en innovatieclusters. Daarnaast zorgt TKI Dinalog voor het vermarkten en overdragen van de opgedane kennis, ervaringen en resultaten.

Inhoudelijke focus van het TKI ligt op het onderzoeksgedeelte van een aantal roadmaps, te weten:

 • NLIP (Neutraal Logistiek Informatie Platform): het ontwikkelen van een open ICT-infrastructuur voor de logistieke sector
 • Synchromodaal Transport: het bevorderen van geïntegreerd multimodaal vervoer
 • Service Logistiek: het versterken van logistiek gerelateerd aan dienstverlening
 • Cross Chain Control Centers: het faciliteren van de bundeling van lading
 • Trade Compliance & Border Management: het verminderen van toezichtslast in logistieke ketens
 • Supply Chain Finance: het integreren van kennis van finance in supply chains
 • Smart ICT: de ontwikkeling van (generieke) informatiesystemen
 • Human Capital: resultaten van onderzoek en innovatie naar de sector brengen via onderwijs en scholing

Het bestuur van TKI Dinalog wordt geadviseerd door de programmacommissie en bestaat uit 5 bestuursleden, waarvan er 3 door het Topteam Logistiek uit het bedrijfsleven zijn voorgedragen:

 • Robert van der Waal, Samsung | voorzitter
 • Jannine van Lieshout, Nedcargo
 • Ellen Lastdrager, TNO
 • Ale Smidts, NWO
 • Ronald Paul, Havenbedrijf Rotterdam