Wie is Topsector Logistiek?

Voor iedere Topsector is een Topteam samengesteld. Dit betreft een tripartite samenwerking tussen mensen uit het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid. Het boegbeeld is tevens de voorzitter van het Topteam. Het Topteam Logistiek stelt onder andere de doelstellingen van de Topsector Logistiek op en ziet erop toe dat deze behaald worden binnen de gestelde termijnen. Verder zetten het programmasecretariaat en het programmabureau (Connekt en TKI Dinalog) zich in voor de programmering van de Topsector Logistiek.

Leestijd ± 1 minuut

Voorzitter Topteam Logistiek

Boegbeeld Topsector Logistiek

Aad Veenman

Aad Veenman

Voorzitter topteam

Stuurgroepvoorzitters Topteam Logistiek

Supply Chains

Astrid Buijssen

Astrid Buijssen

Koole Terminals

Steden

Mariëlle van Spronsen

Mariëlle van Spronsen

Vanguard Logistics

Multimodale Corridors

Wando Boevé

Wando Boevé

Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen

Rob van Wingerden

Rob van Wingerden

Leden Topteam Logistiek

Vertegenwoordiger MKB

Annemarie Terpstra

Annemarie Terpstra

Vertegenwoordiger mkb CTT

Algemeen lid

Boudewijn Siemons

Boudewijn Siemons

Havenbedrijf Rotterdam

Vertegenwoordiger Logistieke Alliantie

Steven Lak

Steven Lak

Logistieke Alliantie

Vertegenwoordiger wetenschap

Rob Zuidwijk

Rob Zuidwijk

Rotterdam School of Management, Erasmus University

Vertegenwoordiger overheid

Brigit Gijsbers

Brigit Gijsbers

Ministerie van IenW

Ondersteunend secretariaat Topteam Logistiek

Machteld Leijnse

Machteld Leijnse

Connekt

Marije ploeg

Marije ploeg

Ministerie van IenW

Jazz Legen

Jazz Legen

Ministerie van EZK

Stuurgroep Supply Chains

Astrid Buijssen

Astrid Buijssen

Voorzitter

Michiel van Veen

Michiel van Veen

Quooker

Karel de Jong

Karel de Jong

Jumbo

Ernst Hoestra

Ernst Hoestra

Erasmus Enterprise

Mark van der Drift

Mark van der Drift

Cornelissen

Iris Vis

Iris Vis

Rijksuniversiteit Groningen

Sebastian Piest

Sebastian Piest

Universiteit Twente

Mathhias Olthaar

Mathhias Olthaar

NHL Stenden

Frank Heijmann

Frank Heijmann

Douane

Giovanni Gubbels

Giovanni Gubbels

ChainCargo

Adriaan Zeillemaker

Adriaan Zeillemaker

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Stuurgroep Multimodale Corridors

Wando Boevé

Wando Boevé

Voorzitter

Adriaan Zeillemaker

Adriaan Zeillemaker

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Jaco van Meijeren

Jaco van Meijeren

TNO

Kees Verweij

Kees Verweij

BCI Global

Walter Vermeer

Walter Vermeer

FrieslandCampina

Annemarie Terpstra

Annemarie Terpstra

Combi Terminal Twente B.V.

Dirk Kok

Dirk Kok

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Anne Marie van Hemert

Anne Marie van Hemert

Amsterdam Airport Schiphol

Rob Zuidwijk

Rob Zuidwijk

Rotterdam School of Management, Erasmus University

Pascal Swinkels

Pascal Swinkels

Fontys

Ben Maelissa

Ben Maelissa

Danser Group

Paul Ham

Paul Ham

ECT

Bart van Riessen

Bart van Riessen

Poort 8

Stuurgroep Steden

Marielle van Spronsen

Marielle van Spronsen

Voorzitter

Gert Tempelman

Gert Tempelman

AS Watson

Fleur de Bruijn

Fleur de Bruijn

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Hessel de Keijzer

Hessel de Keijzer

Bidfood

Lucas Hullegie

Lucas Hullegie

Cycloon

 Lisanne Munier

Lisanne Munier

Techniek Nederland

Hans Quak

Hans Quak

TNO en BUas

Alicja van Ewijk

Alicja van Ewijk

Thuiswinkel.org

Jos van Hillegersberg

Jos van Hillegersberg

JADS en Universiteit Twente

Alex Mink

Alex Mink

CROW

Ruben Vrijhoef

Ruben Vrijhoef

HU en TU Delft

Theo Urselmann

Theo Urselmann

Vakcentrum

Stuurgroep Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen

Rob van Wingerden

Rob van Wingerden

Voorzitter

Alexander de Vries

Alexander de Vries

Hogeschool Rotterdam

Ron Frazer

Ron Frazer

VolkerWessels Materieel & Logistiek

Ellen van Bueren

Ellen van Bueren

TU Delft

Geert-Jan Verbakel

Geert-Jan Verbakel

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Robert Koolen

Robert Koolen

Heijmans Nederland B.V.

Bart Schoonderwoerd

Bart Schoonderwoerd

Technische Unie

Jan van Beuningen

Jan van Beuningen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Programmabureau Topteam Logistiek

TKI Dinalog en Connekt vormen samen het programmabureau in de ondersteuning van het Topteam, ondersteuning van de  stuurgroepen en in de uitwerking van de programmering in activiteiten, van onderzoek tot en met opschaling.

Lees meer

Vacatures

fulltime

Adviseur contract & aanbesteding Innovaties
Adviseur contract & aanbesteding Innovaties

Heb jij gevoel voor juridische aspecten en contracten, wellicht zelfs met een juridische opleiding én ervaring met het beoordelen van aanbestedingen?

parttime

Projectmanager Logistiek
Projectmanager Logistiek

Help jij als projectmanager mee om slimme oplossingen te bedenken voor innovatie en voor stikstof- en CO2-reductie binnen de programma’s Topsector Logistiek, Bouwlogistiek en Modal Shift?

fulltime

Jr. Online communicatie- & contentadviseur
Jr. Online communicatie- & contentadviseur

Heb je ervaring met verschillende cms-systemen en social media? Kom bij ons werken, want wij zoeken een hands-on online communicatie- en contentmedewerker

Samen met ondernemers, overheden en onderzoeksinstellingen werkt de Topsector Logistiek aan de ambitie voor 2050: een concurrerende en emissieloze logistiek in Nederland. Om deze ambitie te behalen heeft de Topsector Logistiek het uitvoeringsprogramma opgesteld. In dit programma wordt gewerkt aan 7 verschillende thema’s binnen 4 toepassingsgebieden.