Samen innoveren voor een concurrerende, veilige en emissieloze logistiek

Uitvoeringsprogramma

Samen met ondernemers, overheden en onderzoeksinstellingen werkt de Topsector Logistiek aan de ambitie voor 2050: een concurrerende en emissieloze logistiek in Nederland. Om deze ambitie te behalen heeft de Topsector Logistiek het uitvoeringsprogramma opgesteld. In dit programma worden activiteiten langs 4 toepassingsgebieden en 7 thema’s ontplooid.

Toepassingsgebieden

Thema's