Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Outlook Supermarktbelevering: Scenario’s voor minder verkeersbewegingen en CO2-uitstoot in 2030

Aanmelden voor

Outlook Supermarktbelevering: Scenario’s voor minder verkeersbewegingen en CO2-uitstoot in 2030

Met meer dan 6.000 winkels en een zevende van het totale winkeloppervlak in Nederland hebben supermarkten een groot aandeel in de retailsector en de stadslogistiek voor de retail. Binnen dit segment bedienen slechts vijf grotere retailers 80% van de consumentenmarkt. Dagelijks ontvangen supermarkten minimaal 3 à 4 leveringen met vier verschillende productcategorieën: droge kruidenierswaren, vers, diepvries en brood.

In deze Outlook brengen we opties in beeld om de CO2-emissies (en voertuigbewegingen) van de belevering van supermarkten te verminderen in de periode tot 2030. Daarbij richten we ons op de levering van verse producten en droge kruidenierswaren vanuit de distributiecentra van de supermarkten.

Elektrisch aangedreven vrachtwagens

Deze Outlook laat zien dat reductie van CO2-uitstoot in de belevering van supermarkten primair zal moeten komen van de inzet van (deels) elektrisch aangedreven vrachtwagens (batterij en of waterstof). Het is daarom van belang dat er voldoende vrachtwagens en laadinfrastructuur aanwezig is om in 2030 winkels in de stadscentra zero-emissie te kunnen beleveren. De (vooralsnog) beperkte actieradius van elektrische vrachtwagens zorgt ervoor dat ontkoppelpunten buiten de steden een belangrijke voorziening vormen om de last-mile elektrisch uit te kunnen voeren. Hiervoor moet ruimte gemaakt worden in de  omgevingsvisie van lokale overheden.

Scenario’s

De dagelijkse belevering van supermarktwinkels is een strak georganiseerd proces dat al efficiënt is ingericht, waardoor CO2-emissies en voertuigbewegingen relatief beperkt zijn. De ruimte voor verdere optimalisatie is beperkt. De grootste potentie om CO2 en in mindere mate voertuigbewegingen te realiseren is te vinden in twee scenario’s. Meer over deze scenario’s leest u in de outlook:

Outlook Supermarktbelevering

Zes Segmenten

Logistiek is van groot belang voor het functioneren van steden. Door de aantrekkingskracht en groei van steden als centrum voor wonen, werken en ontspannen, is het van belang om te anticiperen op de toename van vervoersbewegingen, de competitie om ruimte en de impact daarvan op de leefbaarheid van steden. Daarnaast vraagt de afspraak uit het Klimaatakkoord om het reduceren van aan stadslogistiek gerelateerde CO2-emissies. De Outlook ‘City Logistics 2017’ heeft voor zes stedelijk logistieke marktsegmenten laten zien dat het mogelijk is om de CO2-emissies te verminderen met een factor 6. In de Outlook City Logistics van 2020 wordt verder gekeken naar de verschillende segmenten. Naast de Outlook Supermarktbelevering zijn nog meer segmenten binnen de stadslogistiek uitgewerkt.

Alle Outlooks vindt u hier terug.

De Outlooks Stadslogistiek zijn onderdeel van de afspraken uit de Uitvoeringsagenda-stadslogistiek