Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Handreiking ‘duurzame gebiedsontwikkeling in de logistiek’ biedt actieplan toekomstbestendig mobiliteitssysteem

Aanmelden voor

Handreiking ‘duurzame gebiedsontwikkeling in de logistiek’ biedt actieplan toekomstbestendig mobiliteitssysteem

Topsector Logistiek Festival 11 september organiseert verdiepende workshops

Logistiek en goederenvervoer zijn de laatste decennia in omvang fors toegenomen. De logistieke sector levert een belangrijke bijdrage aan het draaiend houden van onze samenleving en economie. Tegelijkertijd heeft logistiek ook invloed op de leefomgeving. Voor steden is het een uitdaging om logistiek goed in te passen in de openbare ruimte en het mobiliteitssysteem: een toenemende logistieke vraag vraagt letterlijk om ruimte. In de handreiking ‘Duurzame gebiedsontwikkeling en logistiek’ pleiten Topsector Logistiek en CROW-KpVV voor het volwaardig meenemen van logistiek in het planproces van duurzame gebiedsontwikkelingen.

Nederland staat voor een aantal ruimtelijke uitdagingen die een relatie hebben met logistiek. Woningbouwproductie, energietransitie en duurzaamheidsopgaven hebben ermee te maken én veroorzaken goederenstromen. In ontwikkelingsgebieden komen deze ontwikkelingen samen. Logistiek moet daarom in het ontwikkelingsproces net zo vanzelfsprekend worden als personenmobiliteit. Nu is dat nog niet zo.

Integrale aanpak voor leefbaarheid, bereikbaarheid en vitaliteit van steden en dorpen

Door de toenemende ruimtedruk hebben decentrale overheden behoefte aan een integrale aanpak van zowel het mobiliteitsbeleid als het beleid voor logistiek en goederenvervoer. Ze zoeken naar een aanpak die het gewenste effect sorteren op de leefbaarheid, bereikbaarheid en vitaliteit van steden en dorpen. Dit vraagt kennis van zaken voor op maat toegesneden maatregelen.

Met de handreiking bieden Topsector Logistiek en CROW inspiratie om de werelden van logistiek en gebiedsontwikkeling samen te brengen. Aan de orde komen vragen als: wat kan een gebied verdragen aan logistieke bewegingen? Welke kansen biedt logistiek juist in dit gebied? En hoe krijgen we verschillende inhoudelijke disciplines mee? Het doel is een toekomstgericht, duurzaam logistiek systeem voor iedereen.

De handreiking benoemt concrete actiepunten voor gemeenten en initiatiefnemers van gebiedsontwikkelingen om logistiek beter te borgen in het gebiedsontwikkelingsproces. Beschreven wordt wie welke acties moet ondernemen en op welk moment in het proces. Ook komen geleerde lessen en praktijkvoorbeelden aan de orde.

Samenwerking tussen CROW en Topsector Logistiek

Bij logistiek en duurzame gebiedsontwikkeling zijn veel verschillende partijen betrokken die vanuit verschillende invalshoeken naar logistiek en goederenvervoer kijken. Vanwege die complexiteit en de gevraagde expertise, hebben CROW en Topsector Logistiek de samenwerking gezocht via het KpVV-programma en het programma van Topsector Logistiek. Door de krachten te bundelen willen deze organisaties de komende jaren een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan een toekomstbestendig mobiliteitssysteem waarin logistiek en distributie een belangrijke schakel vormen.

Verdieping op Topsector Logistiek Festival | 11 september, De Kuip in Rotterdam

Op 11 september as. organiseert Topsector Logistiek haar jaarcongres, het Topsector Logistiek Festival in De Kuip in Rotterdam. Tijdens deze dag wordt over deze handreiking voor geïnteresseerden en betrokkenen een verdiepingssessie georganiseerd. Het festival is gratis en geïnteresseerden kunnen zich nu al via deze link aanmelden.

Over Topsector Logistiek

Samen met ondernemers, overheden en onderzoeksinstellingen werkt de Topsector Logistiek aan de ambitie voor 2050: een concurrerende en emissieloze logistiek in Nederland. Hierbij staat duurzaamheid en leefbaarheid centraal. De Topsector Logistiek wordt mede uitgevoerd door Connekt.