Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

AANBESTEDING: Gedragsbeïnvloeding MKB met betrekking tot duurzame vormen van vervoer en logistiek

Aanmelden voor

AANBESTEDING: Gedragsbeïnvloeding MKB met betrekking tot duurzame vormen van vervoer en logistiek

De Topsector Logistiek (TSL) draagt bij aan het verduurzamen van de binnenstedelijke logistiek door ondernemers aldaar gevestigd of werkzaam, handelingsperspectief te bieden. Startpunt hierbij is bewustwording: weten wat er speelt, wat een individuele ondernemer zelf kan doen en hier ook het voordeel van inziet.  Hierbij baseert de TSL zich op de drie domeinen van gedragsbeïnvloeding: faciliteren, motiveren en incentivering.

Om de strategie van deze gedragsbeïnvloeding verder vorm te geven zoekt de TSL een partij of consortium/combinatie die aantoonbare ervaring heeft met gedragsbeïnvloeding enerzijds en deze praktisch om kan zetten naar communicatiemiddelen anderzijds. Hieronder valt het ontwikkelen en testen van verhaallijnen, argumentaties en gedrag ondersteunende instrumenten, met voor de inzet daarvan passende afzenders en kanalen, afgestemd op één of meerdere subgroepen binnen het MKB. Op basis hiervan leren we welke gedragsinterventies wel en niet werken.

Meer informatie en aanmelden

Bekijk de aanbesteding op de website van TenderNed (kenmerk 347583).