Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Ieder jaar wordt ongeveer 60 miljoen ton afval ingezameld. Een kleine 10% hiervan is afkomstig van ongeveer 1 miljoen bedrijven in de handel-, diensten- en overheidssector. Deze bedrijven produceren afval dat qua samenstelling vergelijkbaar is met huishoudelijk afval. In de meeste steden wordt bedrijfsafval ingezameld door meerdere commerciële inzamelaars. Op de markt voor bedrijfsafval zijn zowel grote landelijke spelers actief als middelgrote regionale spelers en kleine lokale spelers.

In deze Outlook worden opties in beeld gebracht om de CO2-emissies (en voertuigbewegingen) van de inzameling van bedrijfsafval te verminderen in de periode tot 2030. Daarbij wordt primair gericht op de inzameling van afval afkomstig van Handel, Diensten en Overheid, omdat dit segment voornamelijk afval genereert in de stedelijke omgeving.

Scenario’s

Doordat inzameling van bedrijfsafval in bijna elke stad wordt aangeboden door meerdere organisaties rijdt iedere aanbieder met eigen voertuigen in de stad, die doorgaans grotendeels dezelfde routes door de stad rijden. Naast een ‘business as usual’-scenario zijn er vier scenario’s uitgewerkt waarbij efficiëntere inzet van de beschikbare laadcapaciteit door samenwerking in combinatie met het inzetten van zero-emissie voertuigen centraal staan. Deze scenario’s leest u in de Outlook:

Outlook Bedrijfsafvalinzameling

Zes segmenten

Logistiek is van groot belang voor het functioneren van steden. Door de aantrekkingskracht en groei van steden als centrum voor wonen, werken en ontspannen, is het van belang om te anticiperen op de toename van vervoersbewegingen, de competitie om ruimte en de impact daarvan op de leefbaarheid van steden. Daarnaast vraagt de afspraak uit het Klimaatakkoord om het reduceren van aan stadslogistiek gerelateerde CO2-emissies. De Outlook ‘City Logistics 2017’ heeft voor zes stedelijk logistieke marktsegmenten laten zien dat het mogelijk is om de CO2-emissies te verminderen met een factor 6.

In de Outlook City Logistics van 2020 wordt verder gekeken naar de verschillende segmenten. Naast de Outlook Bedrijfsafvalinzameling zijn nog meer segmenten binnen de stadslogistiek uitgewerkt.

Alle Outlooks vindt u hier terug.

De Outlooks Stadslogistiek zijn onderdeel van de afspraken uit de Uitvoeringsagenda-stadslogistiek