Internationalisering

Internationalisering in de Topsector Logistiek heeft als ambitie de acquisitie van bedrijven, ketenregie-activiteiten en goederenstromen naar Nederland én de export van Nederlandse logistieke kennis en kunde naar het buitenland.

Leestijd ± 1 minuut