Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Inzicht (stadslogistieke) verkeersstromen binnenstad

Aanmelden voor

Inzicht (stadslogistieke) verkeersstromen binnenstad

Doel van het project
Als het gaat om de aanwezigheid van het logistieke verkeer, en de daarmee geassocieerde overlast, spelen subjectieve ervaringen en aannames een grote rol. Een objectief beeld van de aanwezigheid van diverse typen verkeer is echter van groot belang om de discussie over logistiek in de binnenstad goed geïnformeerd en geobjectiveerd te kunnen voeren.

Inhoud van het project
Het rapport heeft nadrukkelijk aandacht voor de volgende aspecten:

  • Onderscheid in type verkeer. Niet alleen inzicht in de aanwezigheid van gemotoriseerd verkeer in zijn totaliteit, maar ook onderscheid tussen type verkeer(auto’s, busjes, vrachtwagens). Daarnaast ook inzicht hebben in de aanwezigheid van fietsers en voetgangers.
  • Verkeersstromen. Niet alleen inzicht in aantallen in gewenst, maar ook in de flows. Waar gaat het verkeer naar toe? Wat is de route van het verkeer van a naar b?
  • Ruimtebeslag. Niet alleen inzicht in flows is gewenst, maar ook inzicht in het stilstaande verkeer. Het gaat dan om de vraag wat het ruimtebeslag is van verschillende vervoermiddelen in de openbare ruimte.
  • Dynamieken. Ook is het belangrijk om fluctuaties in de aanwezigheid van verschillende vormen van verkeer inzichtelijk te maken tussen verschillende dagen en verschillende momenten van de dag? Dan gaat het om vragen als: Hoe is de aanwezigheid van logistiek verkeer op een marktdag? Hoe ontwikkelt zich het verkeer naar een belangrijk recreatieve hotspot in het centrum?

Resultaat van het project
Het rapport biedt een integraal inzicht in wat er nu precies in de binnenstad gebeurt qua aanwezigheid van verkeer.