Update Total Cost of Ownership-model voor heavy-duty elektrisch wegtransport 1000 667 Topsector Logistiek
Update Total Cost of Ownership-model voor heavy-duty elektrisch wegtransport

Vorig jaar oktober heeft de Topsector Logistiek het door Panteia opgezette Total Cost of Ownership (TCO)-model vrij beschikbaar gemaakt voor individueel gebruik. Met dit model kan iemand die zich oriënteert op de exploitatie van…

Digitaliseren biedt enorme kansen 1000 667 Topsector Logistiek
Digitaliseren biedt enorme kansen

Nederland heeft internationaal een koppositie in de logistiek en transport. Deze koppositie willen we graag behouden en verder versterken. Digitalisering biedt daarvoor nieuwe kansen. Via de Digitale Transport Strategie zet…

Start Uitvoeringsprogramma Topsector Logistiek 2021-2023 1000 667 Topsector Logistiek
Start Uitvoeringsprogramma Topsector Logistiek 2021-2023

Het Uitvoeringsprogramma is gebaseerd op de in december 2019 vastgestelde actieagenda 2020-2023. Deze is gericht op de ambitie voor 2050: een concurrerende én emissieloze logistiek in Nederland. Hiermee bouwt de…

Europees adoptietraject iSHARE versterkt afsprakenstelsel voor de Nederlandse logistieke sector 1000 667 Topsector Logistiek
Europees adoptietraject iSHARE versterkt afsprakenstelsel voor de Nederlandse logistieke sector

iSHARE, FIWARE en FundingBox gaan de komende jaren samenwerken om organisaties in het midden- en kleinbedrijf (MKB) binnen verschillende sectoren en landen te helpen bij de inrichting van zogeheten ‘data…

Transitiejaar Topsector – er is weer nieuw perspectief 1000 667 Topsector Logistiek
Transitiejaar Topsector – er is weer nieuw perspectief

Een jaar vol twijfels en afwachten. Dat gold ook voor de Topsector Logistiek, waarvoor het een beslissend jaar was of er een doorstart gemaakt zou kunnen worden. Inmiddels is een…

Patronen doorbreken door keuzes te maken 1000 666 Topsector Logistiek
Patronen doorbreken door keuzes te maken

Interview met Christianne van der Wal Dirk-Jan de Bruijn en Michiel Jak videobellen met de gedeputeerde op de achterbank op weg naar het Provinciehuis. Van der Wal spreekt met vurig enthousiasme…

Blauwdruk Methodiek Skills Change 1000 667 Topsector Logistiek
Blauwdruk Methodiek Skills Change

Een aanzet voor een methodiek om de impact van technologie op HBO-functies in de logistiek in beeld te brengen en te voorspellen De rol van technologie in de logistieke sector…

Buur & Zo groot succes: meer oog voor kwetsbare wijkbewoners 1000 666 Topsector Logistiek
Buur & Zo groot succes: meer oog voor kwetsbare wijkbewoners

Een buurtconciërge als vertrouwd gezicht voor kwetsbare wijkbewoners. Iemand die maaltijden bezorgt én een luisterend oor biedt. Dat is Buur & Zo in een notendop. De pilot startte in 2019…

gevolgen corona binnenvaart
iBarge-app versnelt informatie-uitwisseling in de logistieke keten 1000 667 Topsector Logistiek
iBarge-app versnelt informatie-uitwisseling in de logistieke keten

Donderdag 10 december jl. lanceerde Aspect ICT de iBarge-app, die informatie over transporten zo snel en actueel mogelijk beschikbaar maakt. Door deze data te ontsluiten kunnen opdrachtgevers en verladers daarop…

Oproep: Maak drie fase laden elektrische auto’s de norm 1000 667 Topsector Logistiek
Oproep: Maak drie fase laden elektrische auto’s de norm

Zorg dat alle elektrische auto’s, laadpunten en achterliggende netaansluitingen drie fase laden mogelijk maken. Met die oproep komen ElaadNL, kennis- en innovatiecentrum voor het slim opladen van elektrische auto’s en…

Netwerk Learning Communities werkt 1000 667 Topsector Logistiek
Netwerk Learning Communities werkt

Met een succesvol webinar over learning communities met bijna 100 deelnemers, is het Netwerk Learning Communities van start gegaan. Gezamenlijk werken zij aan de kennisbasis en bruikbare tools voor het…

De impact van 4C in de praktijk 1000 667 Topsector Logistiek
De impact van 4C in de praktijk

Om op de lange termijn concurrerend te blijven, is de gedachte dat logistieke bedrijven steeds vaker horizontale samenwerkingen zullen moeten vormen om zo hun capaciteiten te bundelen, assets te delen…