Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Nieuwe mogelijkheden voor innovatief onderzoek met impact in de logistieke sector!

Aanmelden voor

Nieuwe mogelijkheden voor innovatief onderzoek met impact in de logistieke sector!

Door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is met een nieuwe tijdelijke
subsidieregeling 2022-2026
zo’n € 12,5 mln. beschikbaar gesteld voor onderzoek binnen de
Topsector Logistiek, opgesplitst in een deel A (maximaal € 7 mln.) en een deel B (maximaal €
5,5 mln.).

Deel A: de transitie naar duurzame, concurrerende en veilige logistieke ketens en
goederenvervoer als onderdeel van de Gezamenlijke Ambitie, Logistiek en goederenvervoer
in 2050: concurrerend, duurzaam en veilig.

Deel B; de emissiereductie in de bouw door de ontwikkeling van effectieve bouwlogistieke
ketens, de ontwikkeling van verdere digitalisering, of ketenregieactiviteiten als onderdeel van
de aanpak Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB).

De Topsector Logistiek heeft als doel het op structurele wijze stimuleren en realiseren van de
privaat-publieke samenwerking op het vlak van onderzoek in de Topsector Logistiek. Dit
betreft zowel innovatie door middel van fundamenteel en industrieel onderzoek als
experimentele ontwikkeling. Het onderzoek zal uitgezet gaan worden door middel van
onderzoeksuitvragen / calls for proposals, waarvan de eerste call 1 – 2022 op deel A nu is
opengesteld! Een eerste call op deel B volgt op zeer korte termijn.