Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Legobakken en dienstregelingen

Aanmelden voor

Legobakken en dienstregelingen

Voor de positie van Nederland als ‘Gateway to Europe’ is goed achterlandvervoer een voorwaarde. Het infrastructurele voordeel van de beschikbare waterwegen naar de havens heeft geleid tot een relatief grote binnenvaart sector, zowel voor bulk als containervervoer. Afgelopen tijd zijn er behoorlijk veel maatregelen geïmplementeerd om de genoemde positie te behouden en mogelijk uit te bouwen.
Wat is er nog meer mogelijk?

Topsector Logistiek heeft gekeken of het mogelijk is meer model shift te realiseren door het hele systeem betrouwbaarder en flexibeler te krijgen.

Legobakken

Samen met een aantal experts hebben we de haalbaarheid van het inzetten van zogenoemde duwbakken ‘legobakken’ onderzocht. De inzet van de legobakken zou een snellere, betrouwbaarder en voorspelbaardere afhandeling van containers via de binnenvaart mogelijk maken.

Conclusie

Voor bonte en kleinere stromen is het legobakken-concept van toegevoegde waarde en kan het veel voordelen opleveren. Het legobakkenconcept vaart met kleinere duwbakken met een vaste dienstregeling dagelijks van binnenland terminals naar de zeehaven terminals. Op basis van de volumes is gebleken dat het mogelijk is om vanuit de twee onderzochte gehele corridors met dagelijkse afvaart op de Top 6 terminals te varen met legobakken.

Lees het uitgebreide rapport. In dit rapport staat beschreven hoe het bovengenoemde concept zou kunnen werken. Door middel van een eerste financiële analyse is reeds aangetoond dat het zelfs nog goedkoper kan zijn dan volgens de huidige methode (met flexibiliteit in opschalen naar grotere volumes in kleine stappen). Hierdoor is een verdere modal shift van 20% haalbaar.

Vervolgstappen

Het verder verdiepen van het concept met operators en dit concreter uit te werken. Door het uitwerken van verschillende punten, zoals bestemmingen, exacte dienstregeling, afspraken over taken en verantwoordelijkheden, logistieke processen, financiële analyse, kan een goede inschatting gemaakt worden van het landingspotentieel en kan het concept voor een robuuste business case doorgaan.

Eerder verschenen berichten over dit onderwerp, kunt u hier lezen:
Rapport – Legobakken Voorspelbaar en Duurzaam
Opschaling van elektrisch varen

Connekt en TKI Dinalog vormen samen het uitvoeringsbureau van de Topsector Logistiek.