Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Wat is logistiek?

Aanmelden voor

Wat is logistiek?

Wat is logistiek?

Logistiek is veel meer dan transport alleen. Het is de coördinatie van alle partijen die gezamenlijk een project uitvoeren. De coördinatie om alle mensen, materialen en goederen door middel van transport op het juiste moment en de juiste plek te krijgen. Alle componenten in dit proces zijn van even groot belang voor het welslagen ervan.

Leestijd ± 2 minuten

Schoolvoorbeeld: vaccinatielogistiek

Zo’n logistiek proces is eenvoudig als het eenmalig moet worden uitgevoerd, maar buitengewoon ingewikkeld als dat 300.000 keer per dag het geval is. De huidige vaccinatielogistiek is een goed voorbeeld van wat er allemaal bij het logistieke proces komt kijken. De moeilijkheid zit hem daarbij in de vele miljoenen keren dat een blote arm, een spuit en een gediplomeerd prikker op hetzelfde moment op dezelfde plek moeten zijn. Als er bij het transport van een vaccin bijvoorbeeld alleen maar een plastic dekseltje ontbreekt, staat de hele operatie op losse schroeven.

Coördinatie is key

Het belang van een dergelijke naadloze coördinatie geldt voor bijna alle beroepsgroepen en materialen, waarbij te denken valt aan de logistiek rond het aanleveren van kantoorbenodigdheden, kleding, versproducten, bouwmaterialen, kabels voor de aanleg van glasvezel, windmolenparken op zee, pakketten, afval et cetera. 

Zo is een laadpaalmonteur die met alle benodigde materialen op het afgesproken moment op de afgesproken plaats is nergens als er geen gat voor de laadpaal is gegraven. Voor de e-commercie is het belangrijk dat de subcontractor die wordt ingehuurd om een pakketje aan de deur te brengen dat op het juiste moment doet én dat de klant dat tijdstip ook kent. 

Complex proces

Een ander voorbeeld dat de complexiteit van het logistieke proces goed weergeeft is het vervoer van containers uit de haven van Rotterdam. Dat proces gaat over een groot aantal schijven. Een in Nederland gevestigd bedrijf wil zijn koopwaar naar China verschepen en geeft de containerrederij de opdracht dat te doen. De containerrederij neemt contact op met de zeeterminal en vertelt dat een trucker voor het bedrijf een lege container op een bepaald tijdstip komt ophalen. Als dit is gebeurd, vult het bedrijf de container binnen de afgesproken tijd, waarop een andere trucker hem op een eveneens vooraf vastgesteld tijdstip weer naar de haven brengt.

De containerrederij betaalt de zeeterminal. De organisator die namens het bedrijf wordt ingehuurd betaalt de trucker, die zich vervolgens aan de zwaarbeveiligde terminalpoort meldt. Het is dan zaak dat de terminal op dat moment weet dat deze trucker gerechtigd is om de betreffende container op te halen. En dan is de container nog steeds niet verder dan de haven van Rotterdam.

Dit alles tekent de complexiteit van de logistiek als sector. Coördinatie is key.