Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

(GESLOTEN) Prijsvraag – Meten binnenvaart

Aanmelden voor

(GESLOTEN) Prijsvraag – Meten binnenvaart

Connekt, namens de Topsector Logistiek, is voornemens om een opdracht (via een aanbesteding) te verstrekken voor het meten en registreren van operationele gegevens van een aantal binnenvaartschepen, gedurende minimaal 12 maanden.

Om de juiste partijen bij deze aanbesteding te betrekken en om geïnteresseerde partijen een beter inzicht te geven in wat van hen wordt verlangd, leest u via deze link een omschrijving van de achtergrond van deze aanbesteding, de doelstellingen en de contractvorm/looptijd van de uiteindelijke opdracht.

Meetprogramma & bekostigingsmodel

De opdracht bestaat uit zowel het opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak en meetprogramma, als het ontwikkelen van een bijbehorend bekostigingsmodel.

Het meetprogramma heeft als doel een aantal volledig geïnstrumenteerde schepen te volgen die het hele jaar door op allerlei vaarwegen varen, met verschillende soorten lading (bulk, liquid bulk, containers). Het meten is bedoeld om de schepen te volgen via zo veel mogelijk parameters die invloed hebben op energieverbruik en de daaraan gekoppelde uitstoot van CO2 en NOx

Het te ontwikkelen bekostigingsmodel heeft als doel dat het ter inzage geven van deze waardevolle data aan onderzoekers een inkomstenstroom oplevert die het onderhouden van de data-acquisitie kan bekostigen, zodat het meten door blijft gaan na de initiële projectfase.

Scope

Het doel van de prijsvraag is om voor het maximum budget:

  • zoveel mogelijk relevante data te acquireren
  • de winnaar de kans te geven om het bekostigingsmodel te ontwikkelen en afnemers  te interesseren

Daarnaast beoogt deze prijsvraag de effecten op zowel uitstoot als energie-efficiency te kunnen bepalen: ook bij zero-emissie aandrijvingen is efficiency van de conversie van energie naar verplaatsing van lading onder operationeel wisselende omstandigheden een grote wens en noodzaak.

Inschrijven?

Voor deze aanbesteding kunt u zich digitaal inschrijven.

Connekt en TKI Dinalog vormen samen het uitvoeringsbureau van de Topsector Logistiek