Innovatiemonitoring

Onderdeel van de kwaliteitsborging van de activiteiten in de Topsector Logistiek en ondersteunend aan het uitvoerende internationaliseringsprogramma dient de behoefte aan vergelijkend inzicht over de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse logistiek geadresseerd te worden. Dit betreft vragen over de concurrentiekracht van de Nederlandse logistieke sector, vergelijkend onderzoek naar innovaties in de ons omringende landen en de mate waarin bepaalde Nederlandse oplossingen in het buitenland beantwoorden aan een bestaande vraag.

Leestijd ± 1 minuut