Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Is de laadinfrastructuur op tijd gereed voor Zero Emissie vervoer?

Aanmelden voor

Is de laadinfrastructuur op tijd gereed voor Zero Emissie vervoer?

Nederland heeft een grote opgave op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid. In 2019 is het Nationaal Klimaatakkoord gesloten, met mobiliteit als één van de vijf speerpunten. Om uitvoering te geven aan een aantal onderdelen hiervan, is de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (oftewel NAL) opgezet. Eén van de doelen van de NAL is op tijd voldoende laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer te realiseren.

Werkgroep Logistiek

Om te zorgen dat er meer duidelijkheid komt over de benodigde laadinfrastructuur en de voorwaarden waar dit voor de logistieke sector aan moet voldoen, is binnen de NAL de werkgroep logistiek opgericht. De businesscase voor elektrisch vrachtvervoer is voor logistieke bedrijven afhankelijk van de aanschafkosten, operationele kosten en mate van duurzaamheid, maar ook van de actieradius van de voertuigen. Een flexibele beschikbaarheid van publieke, semipublieke en private laadinfrastructuur door heel Nederland is hierbij van groot belang. Daarom is standaardisatie van de (grotendeels) nog te ontwikkelen logistieke laadinfrastructuur van groot belang. Dit moet ervoor zorgen dat opschaling van laadinfrastructuur technisch en financieel mogelijk is.
Lees onze rapportage:

Eisen voor toekomstbestendige laadinfrastructuur

Het is een eerste verkenning naar een set van minimale eisen voor logistieke laadinfrastructuur om te zorgen dat oplaadpunten die vandaag ingericht worden toekomstbestendig zijn. In deze studie hebben Buck Consultants International (BCI) en Royal HaskoningDHV (RHDHV) de eisen en wensen ten aanzien van laadinfrastructuur voor de logistieke sector systematisch in kaart gebracht. Er is geïnventariseerd of er aanvullende afspraken (minimale eisen) nodig zijn voor laadinfrastructuur om aan deze wensen te voldoen en het geeft advies aan de stakeholders die voornemens zijn om laadinfrastructuur voor logistiek te ontwikkelen.

Onze verkenning is opgesteld voor diegenen die nu verantwoordelijk zijn voor het realiseren en exploiteren van laadinfrastructuur, logistiek dienstverleners die de laadinfra gebruiken, en beleidsmakers die verantwoordelijk zijn voor de realisatie van pilots en projecten op dit onderwerp.

Connekt en TKI Dinalog vormen samen het uitvoeringsbureau van de Topsector Logistiek.