Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Topsectoren Nederland

Aanmelden voor

Topsectoren Nederland

Topsectoren Nederland

Nederland doet internationaal goede zaken met handel en industrie. Om deze toppositie te behouden moet Nederland concurrerend blijven. Dat doet de Nederlandse overheid onder andere door te investeren in de topsectoren, missies voor de toekomst en sleuteltechnologieën. Sinds 2011 werken grote en kleine ondernemers binnen zogeheten topsectoren nauw samen met wetenschappers en de overheid.

Leestijd ± 3 minuten

Topsectoren versterken de economie met innovaties, door internationale kansen te benutten, maatschappelijke uitdagingen op te lossen, menselijk kapitaal te vergroten en door te investeren in wetenschappelijk onderzoek. In Nederland vinden we samenwerking tussen bedrijven, wetenschap en overheid in verschillende sectoren normaal. Wereldwijd is deze samenwerking uniek.

10 Topsectoren in Nederland

De Topsector Logistiek is een van de negen oorspronkelijke topsectoren, naast Agri & Food, Chemie, Creatieve Industrie, High Tech Systemen & Materialen, Energie, Life Sciences & Health, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, en Water & Maritiem. Hier is later ICT (Dutch Digital Delta) aan toegevoegd.

Nederland is internationaal sterk vertegenwoordigd in deze sectoren. Bijvoorbeeld door de kennis die we binnen deze sectoren hebben opgebouwd, de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek in Nederland, of door de ontwikkeling van de beste producten en diensten.

Wat doen de Topsectoren?

Samengevat werken topsectoren aan:

  • Het versterken van de Nederlandse economie met innovaties;
  • Het vergroten van de innovatiekracht van Nederland;
  • Het vergroten van internationale handelskansen. De topsectoren zijn ambassadeur voor Nederlandse innovaties, bijvoorbeeld tijdens handelsmissies;
  • Oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, het missiegedreven innovatiebeleid;
  • Het gezamenlijk investeren in toegepast wetenschappelijk en maatschappelijk onderzoek;
  • Brede toepassing van innovaties (valorisatie) en creatie van nieuwe markten;
  • Het vergroten van Human Capital-potentieel om professionals te ontwikkelen, te boeien en te binden.

Samenwerken in de innovatiehelix aan missies voor de toekomst

Alle Topsectoren werken sinds 2019 aan 25 concrete missies voor de toekomst. Aan uitdagingen die vragen om samenwerking, om echt verschil te maken. Gelukkig zit het bedenken en realiseren van oplossingen in ons DNA. Dit innoveren doen we in de Innovatiehelix: een ecosysteem van kennisinstellingen, bedrijfsleven, overheid en in toenemende mate maatschappelijke organisaties en burgers waarin samen oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen worden gevonden. De ontwikkelingen zijn het delen waard! Te beginnen met het YouTube-kanaal ‘Innovatiehelix’: waar in afleveringen van ‘InnovatiehelixTV’ en andere clips actuele thema’s en inspirerende projecten en initiatieven aan bod komen. Content over hoe we in topsectoren samen innoveren. Voor onze toekomst, mét maatschappelijke en economische impact. Meer weten en op de hoogte blijven? Volg de ontwikkelingen via https://www.topsectoren.nl/

Samen met de hele wereld staan we voor grote maatschappelijke uitdagingen. Zoals op het gebied van voedsel, water, klimaat, gezondheid, digitalisering en veiligheid. Doordat ondernemers, overheden, onderzoekers en andere betrokkenen slim samenwerking in de Innovatiehelix, lukt het hen innovatieve oplossingen te bedenken en realiseren voor deze complexe opgaven. InnovatiehelixTV neemt je mee langs verschillende maatschappelijke thema’s. En laat zien wat een toekomstbestendig Nederland betekent voor iedereen die hier leeft, woont en werkt. Kijk, werk, denk en innoveer mee!

De Topsectoren werken samen aan 25 concrete missies voor de toekomst. Kijk mee naar de oplossing van de innovatiehelix op het gebied van gezondheid en klimaatneutraliteit. De uitzending veiligheid volgt later.

Meer informatie over het Nederlandse topsectorenbeleid is hier te vinden.

Dutch Industry

Omdat de Topsector Logistiek een belangrijke is binnen Nederland, zijn wij opgenomen in het boek Dutch Industry – Inspirational Business Stories from the Netherlands. In het boek wordt beschreven wat het Nederlandse bedrijfsleven zo aantrekkelijk maakt op mondiaal niveau. Het innovatieve karakter, de focus op innovatie en de hoogwaardige producten en diensten die Nederland levert, maken dat we wereldwijd als een populaire businesspartner gezien worden. De logistieke sector maakt al deze samenwerking mogelijk. Lees hieronder meer over de Topsector Logistiek in het Dutch Industry boek.

Downloads