Mogen wij u opnemen in ons bestand?
zoeken

Topsectoren Nederland

Nederland doet internationaal goede zaken met handel en industrie. Om deze toppositie te behouden moet Nederland concurrerend blijven. Dat doet de Nederlandse overheid onder andere door te investeren in de topsectoren, missies voor de toekomst en sleuteltechnologieën. Sinds 2011 werken grote en kleine ondernemers binnen zogeheten topsectoren nauw samen met wetenschappers en de overheid.

Leestijd ± 1 minuut

Unieke samenwerking bedrijven, wetenschap en overheid

Topsectoren versterken de economie met innovaties, door internationale kansen te benutten, maatschappelijke uitdagingen op te lossen, menselijk kapitaal te vergroten en door te investeren in wetenschappelijk onderzoek. In Nederland vinden we samenwerking tussen bedrijven, wetenschap en overheid in verschillende sectoren normaal. Wereldwijd is deze samenwerking uniek.

10 Topsectoren in Nederland

De Topsector Logistiek is een van de negen oorspronkelijke topsectoren, naast Agri & Food, Chemie, Creatieve Industrie, High Tech Systemen & Materialen, Energie, Life Sciences & Health, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, en Water & Maritiem. Hier is later ICT (Dutch Digital Delta) aan toegevoegd.

Nederland is internationaal sterk vertegenwoordigd in deze sectoren. Bijvoorbeeld door de kennis die we binnen deze sectoren hebben opgebouwd, de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek in Nederland, of door de ontwikkeling van de beste producten en diensten.

Wat doen de Topsectoren?

Samengevat werken topsectoren aan:

  • Het versterken van de Nederlandse economie met innovaties;
  • Het vergroten van de innovatiekracht van Nederland;
  • Het vergroten van internationale handelskansen. De topsectoren zijn ambassadeur voor Nederlandse innovaties, bijvoorbeeld tijdens handelsmissies;
  • Oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, het missiegedreven innovatiebeleid;
  • Het gezamenlijk investeren in toegepast wetenschappelijk en maatschappelijk onderzoek;
  • Brede toepassing van innovaties (valorisatie) en creatie van nieuwe markten;
  • Het vergroten van Human Capital-potentieel om professionals te ontwikkelen, te boeien en te binden.

Meer informatie over het Nederlandse topsectorenbeleid is hier te vinden.