Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Outlook Renovatiebouw: Scenario’s voor reductie verkeersbewegingen en CO2-uitstoot in 2030

Aanmelden voor

Outlook Renovatiebouw: Scenario’s voor reductie verkeersbewegingen en CO2-uitstoot in 2030

Renovatiebouw zorgt voor een constante en diverse stroom aan verschillende typen vervoersbewegingen. Renovatie van woningen, bedrijven en overheidsinstellingen vindt immers constant plaats. De renovatie bouwprojecten zijn in omvang relatief klein, maar door de grote aantallen zorgen deze voor een aanzienlijk deel van de bouwgerelateerde vervoersbewegingen.

In deze Outlook is het stadslogistieke segment renovatiebouw bestudeerd. Dit segment valt binnen de bouwlogistiek, maar is nog niet eerder afzonderlijk onder de loep genomen.

Veelvoud aan ritten

Resultaten laten zien dat vooral micro renovatie bouwprojecten (tot 150 m2) zeer alom vertegenwoordigd zijn in steden en een veelvoud aan ritten genereren. Deze categorie van kleinste renovatieprojecten zijn verantwoordelijk voor ongeveer 80% van de ritten in dit segment. Gedurende het renovatie bouwproject bestaan de vervoersbewegingen voornamelijk uit het transport van personeel en afbouwmaterialen. Daarnaast is sprake van incidentele voertuigbewegingen voor het leveren van materieel en afvalcontainers voor bouw- en sloopafval. Een groot deel van de inefficiëntie in dit segment komt voort uit het aandeel ad hoc gereden kilometers, als gevolg van vergeten materiaal en gebrek aan voorraadruimte bij een renovatie bouwproject.

Scenario’s

Een kenmerk van dit segment is de onzichtbaarheid voor beleidsmakers en onderzoekers. Detaildata omtrent het aantal, de aard en omvang van renovatieprojecten is schaars en dit betekent ook dat het moeilijk is om een inschatting te maken van de logistieke impact van dit segment. In deze Outlook is een methodiek ontwikkeld om de impact van dit segment in te schatten op basis van gerichte aannames betreffende de omvang en aard van renovatiebouwprojecten. Deze methodiek is vervolgens gebruikt in een case study voor de Rotterdamse wijk Blijdorp om in kaart te brengen hoeveel voertuigen en kilometers renovatieprojecten op wijkniveau genereren. De methodiek is tevens gebruikt om voor drie toekomstscenario’s inzichtelijk te maken hoe renovatiebouw er in 2030 uit kan zien. Meer over deze scenario’s leest u in de outlook:

Outlook Renovatiebouw

Zes segmenten

Logistiek is van groot belang voor het functioneren van steden. Door de aantrekkingskracht en groei van steden als centrum voor wonen, werken en ontspannen, is het van belang om te anticiperen op de toename van vervoersbewegingen, de competitie om ruimte en de impact daarvan op de leefbaarheid van steden. Daarnaast vraagt de afspraak uit het Klimaatakkoord om het reduceren van aan stadslogistiek gerelateerde CO2-emissies. De Outlook ‘City Logistics 2017’ heeft voor zes stedelijk logistieke marktsegmenten laten zien dat het mogelijk is om de CO2-emissies te verminderen met een factor 6. In de Outlook City Logistics van 2020 wordt verder gekeken naar de verschillende segmenten. Naast de Outlook Renovatiebouw zijn nog meer segmenten binnen de stadslogistiek uitgewerkt.

Alle Outlooks vindt u hier terug.

De Outlooks Stadslogistiek zijn onderdeel van de afspraken uit de Uitvoeringsagenda-stadslogistiek