Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Outlook Pakketmarkt en Thuisleveringen: Scenario’s voor minder voertuigbewegingen en CO2-uitstoot in 2030

Aanmelden voor

Outlook Pakketmarkt en Thuisleveringen: Scenario’s voor minder voertuigbewegingen en CO2-uitstoot in 2030

In deze Outlook is het stadslogistieke segment ‘Pakketmarkt en thuisleveringen’ in 2030 beschreven. Dit segment omvat e-commerce (B2C), zakelijke leveringen (B2B) en levensmiddelenleveringen op locatie (thuis of kantoor of winkel). Het aantal geleverde pakketten aan huishoudens en bedrijven, en de hoeveelheid op locatie bezorgde boodschappen groeit sterk. COVID-19 heeft die groei versneld. De snelle groei leidt tot veel vernieuwingen in de logistiek die in andere segmenten vervolgens worden geadopteerd.

Groei

Online winkelen is populair. Tussen 2010 en 2019 zijn de online-bestedingen in Nederland volgens brancheorganisatie Thuiswinkel.org gestegen van circa 10 miljard tot bijna 26 miljard euro. In 2020 hebben de coronamaatregelen geleid tot een groei van 40 tot 60% in het aantal online-aankopen. De verwachting is dat ook na de coronacrisis sprake blijft van een verdere verschuiving van fysiek winkelen naar online winkelen.

Emissieloze leveringen

Resultaten laten zien dat de CO2-uitstoot in 2030 toeneemt door de hogere volumes boodschappen en pakketten die geleverd gaan worden. Gedeeltelijke elektrificatie van de voertuigvloot, waarbij enkel in de ZE zones elektrische voertuigen worden ingezet, compenseert de CO2-effecten van de  groei in online winkelen niet. Het ligt echter in de lijn der verwachting dat de inzet van elektrische voertuigen een vlucht gaat nemen. Emissieloze leveringen, ook buiten ZE zones, lijken haalbaar voor deze sector. Dit staat ook in de plannen van de grote pakketvervoerders. Daarnaast komen sorteercentra door de stijgende volumes vaker dichtbij steden te liggen. De beperktere actieradius van elektrische bestelbussen is hierdoor geen probleem.

Scenario’s

De focus in Deze Outlook ligt op de impact van dit segment met elektrificatie, die zal worden versneld door het instellen van zero emissie (ZE) zones én op hoe de veranderende logistieke structuur in distributienetwerken een impact heeft op CO2-uitstoot, voertuigkilometers en de schaarse ruimte in verder groeiende en verdichtende steden. Deze ontwikkelingen zijn meegenomen in vier scenario’s voor de bezorgmarkt. Meer over deze scenario’s leest u in de outlook:

Outlook Pakketmarkt en Thuisleveringen

Zes segmenten

Logistiek is van groot belang voor het functioneren van steden. Door de aantrekkingskracht en groei van steden als centrum voor wonen, werken en ontspannen, is het van belang om te anticiperen op de toename van vervoersbewegingen, de competitie om ruimte en de impact daarvan op de leefbaarheid van steden. Daarnaast vraagt de afspraak uit het Klimaatakkoord om het reduceren van aan stadslogistiek gerelateerde CO2-emissies. De Outlook ‘City Logistics 2017’ heeft voor zes stedelijk logistieke marktsegmenten laten zien dat het mogelijk is om de CO2-emissies te verminderen met een factor 6.

In de Outlook City Logistics van 2020 wordt verder gekeken naar de verschillende segmenten. Naast de Outlook Pakketmarkt en Thuisleveringen zijn nog meer segmenten binnen de stadslogistiek uitgewerkt.

Alle Outlooks vindt u hier terug.

De Outlooks Stadslogistiek zijn onderdeel van de afspraken uit de Uitvoeringsagenda-stadslogistiek