Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

KPI’S

Aanmelden voor

KPI’S

KPI’S

De actieagenda van de Topsector Logistiek voor 2020-2023 is gericht op de ambitie voor 2050: een concurrerende én emissieloze logistiek in Nederland. Hiermee bouwt de Topsector Logistiek voort op de resultaten van het vorige actieprogramma.

Leestijd ± 2 minuten

De focus op concurrerende emissieloze logistiek is vertaald naar de volgende kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) voor het uitvoeringsprogramma 2021-2023:

 • BBP aandeel van ketenregie
  • Waarbij nauwkeurig gekeken wordt naar het type en het aantal ketenregie functies.
 • Concurrentiekracht van de logistieke sector
  • De beschikbaarheid aan handelingsperspectief (kennis, concepten, tools etc.) voor verbetering, vernieuwing en modernisering bij bedrijven.
  • De mate van opschaling van de toepassing, op maat per segment/deelmarkt.
 • Uitstootreductie
  • De vertaling van absolute maatschappelijke doelen uit het Klimaatakkoord naar sectordoelen (type lading) en bedrijfsdoelen (transporteurs).
  • Het breed invoeren van een gestandaardiseerde meetmethode.

Om dit te bereiken wordt in het uitvoeringsprogramma prioriteit gegeven aan het bereiken van meer impact door bredere toepassing van wat al ontwikkeld is en door ontwikkeling van nieuwe kennis en tools.

BBP aandeel van ketenregie

De toegevoegde waarde van ketenregie-activiteiten aan het bruto binnenlands product (BBP) groeit nominaal van €18,6 miljard in 2015 naar € 29 miljard in 2030.

Deze KPI wordt berekend door het CBS, op basis van een voor de topsector ontwikkelde aanpak. Deze aanpak is gebaseerd op de identificatie van logistieke beroepen voor de gehele economie en de personeelskosten van die beroepen.

Bij de keuze van initiatieven wordt rekening gehouden met de impact op deze KPI, die gevormd wordt door het hoogwaardiger maken van de logistieke beroepen. Hierdoor worden de personeelskosten van die beroepen verhoogd, en van het aantal relevante logistieke beroepen vergroot. Deze KPI heeft daarmee ook een component om de directe (opschalings)impact te bepalen. 

Concurrentiekracht van de logistieke sector

De rol van de Topsector Logistiek is ook het bijdragen aan het verdienvermogen van de logistieke sector. Dit wordt bereikt door de concurrentiekracht van logistieke bedrijven te vergroten. 

Concurrentievermogen wordt daarbij gelijk gesteld aan verbetering, vernieuwing en modernisering bij bedrijven: bedrijven moeten veranderen en vernieuwen om concurrerend te blijven. Deze vernieuwing bij bedrijven wordt veelal gekarakteriseerd ofwel door initiatieven die direct de omzet vergroten, kosten besparen, of de winst vergroten, ofwel door nieuwe oplossingen uit te proberen die deze gevolgen hebben voor de middellange termijn.

Bij alle initiatieven wordt gekeken naar procentuele verbetering op omzet, kosten of winst als criterium om mee te prioriteren. Hoe meer bedrijven geconfronteerd worden met deze verbeteringsmogelijkheden, hoe groter de totale impact op concurrentievermogen van de sector zal zijn. Hiermee heeft ook deze KPI onderdelen voor de genoemde directe en indirecte (opschalings)impact.

Uitstootreductie

In het onderhavige programma zullen we de duurzaamheidsimpact van alle projecten uitdrukken als totale uitstoot van CO2 per ladingsegment, wat gelijk is aan uitstoot per ladingeenheid x vervoerde hoeveelheid.

Deze berekeningsmethode laat toe dat ketens in onderdelen worden opgedeeld, en dat per onderdeel de bijdrage aan de uitstoot wordt bepaald. Dit helpt om inspanningen van het programma te prioriteren. Daarnaast bevat deze KPI expliciet de link naar het effect van opschaling, via de vervoerde hoeveelheid.