Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Tweede fase verkenning PHEV-vrachtvoortuigen in zero-emissiezones

Aanmelden voor

Tweede fase verkenning PHEV-vrachtvoortuigen in zero-emissiezones

Na de eerste fase van de verkenning van de mogelijkheden om PHEV-vrachtvoertuigen toe te laten in zero-emissiezones, is nu de tweede fase afgerond.

Conclusie

 • Handhaving van PHEV-vrachtvoertuigen in ZE-zones is technisch en juridisch goed mogelijk
 • Technisch is het goed mogelijk om zowel de aandrijvingswijze (elektrisch/brandstof) als de locatie (binnen zone) te registreren en valideren
 • Fraude is technisch voorstelbaar op CAN-bus (Controller Area Network, manier om voertuigdata te communiceren) en GPS niveau (locatiebepaling), maar kan goed herkend worden:
  – GPS-manipulatie of -storing kan met validatie(s) zichtbaar gemaakt worden;
  – CAN-bus manipulatie is complexer van aard, maar kan met plausibiliteitchecks grotendeels gemitigeerd worden.
 • Het basismodel voor een integrale systeeminrichting kan als volgt vorm gegeven worden:
  – Vervoerders kiezen uit gecertificeerde aanbieders (‘service providers’) die diensten (bijv. via Fleet Management Systemen) aanbieden die vrijwel real-time ‘compliance’ met regelgeving aan de instanties aantonen. Deze aanbieder kan een derde partij zijn, of een OEM (Original Equipment Manufacturer);
  – Gecertificeerde Service Providers (CSP) registreren de aandrijvingsvorm (elektrisch/brandstof) en de locatie (in / buiten zone). Deze CSPs tonen de overheid aan dat een voertuig binnen een zone niet ZE rijdt;
  – De overheid bepaalt certificeringseisen (systeem- en serviceverificatie) voor de CSP’s die tevens aanbieder zijn van hard- en software (Fleet Management). De overheid toetst op naleving van de certificering en gebruik van de dataprotocollen, beheert op operationeel niveau de overtredingsinformatie en is de handhavende partij.

Samenvatting

Bekijk het rapport ‘Samenvatting fase 2 verdieping systeemopzet’. Het voornemen is om dit najaar een Proof-of-Concept (PoC) te organiseren. Meer informatie over de PoC vindt u via deze weg.

Kamerbrief

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de afspraken uit de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek. Meer informatie en de kamerbrief vindt u op deze pagina.