Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Outlook Horecalogistiek: Scenario’s voor minder voertuigbewegingen en CO2-uitstoot in 2030

Aanmelden voor

Outlook Horecalogistiek: Scenario’s voor minder voertuigbewegingen en CO2-uitstoot in 2030

De levering aan 60.000 eet-, drink en overnachtingsgelegenheden zorgen voor veel voertuigbewegingen binnen steden. Dat komt door een grote diversiteit aan horecagelegenheden als leveranciers. De levering aan de horeca heeft een substantieel aandeel in de CO2-uitstoot bij stadslogistiek. De effecten van elektrificatie en bundeling zijn in kaart gebracht.

Elektrificatie

Elektrificatie heeft het grootste effect op minder uitstoot van CO2; een emissiereductie van 74%. Elektrificatie op zichzelf heeft geen effect op het aantal ritten, maar met een beperkte verschuiving naar LEVV’s en cargobikes kan dit leiden tot 13% reductie van het aantal ritten naar de horeca in steden.

Inkoopbundeling en logistieke bundeling

De tweede belangrijke factor is de bundeling van inkoop van producten van allerlei leveranciers via IT-platforms. Voorwaarde is dan wel dat de logistieke bewegingen ook worden gebundeld. Als iedere leverancier op het platform zijn eigen logistiek regelt levert dat juist meer bewegingen op.

Scenario’s

De Outlook richt zich op het segment horeca in 2030. In het rapport wordt ook ingegaan op de logistiek voor levering in steden waar emissieloos transport een vereiste zal zijn met de invoering van zero emissiezones vanaf 2025. Dit heeft implicaties voor de manier waarop leveringen aan horeca in de toekomst georganiseerd gaan worden. Dit uitgewerkt middels vier scenario’s. Meer over de impact van horeca logistiek en deze scenario’s leest u in de outlook:

Outlook Horecalogistiek

Zes segmenten

Logistiek is van groot belang voor het functioneren van steden. Door de aantrekkingskracht en groei van steden als centrum voor wonen, werken en ontspannen, is het van belang om te anticiperen op de toename van vervoersbewegingen, de competitie om ruimte en de impact daarvan op de leefbaarheid van steden. Daarnaast vraagt de afspraak uit het Klimaatakkoord om het reduceren van aan stadslogistiek gerelateerde CO2-emissies. De Outlook ‘City Logistics 2017’ heeft voor zes stedelijk logistieke marktsegmenten laten zien dat het mogelijk is om de CO2-emissies te verminderen met een factor 6.

In de Outlook City Logistics van 2020 wordt verder gekeken naar de verschillende segmenten. Naast de Outlook Horecalogistiek zijn nog meer segmenten binnen de stadslogistiek uitgewerkt.

Alle Outlooks vindt u hier terug.

De Outlooks Stadslogistiek zijn onderdeel van de afspraken uit de Uitvoeringsagenda-stadslogistiek