Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Missie, ambitie en doelstellingen

Aanmelden voor

Missie, ambitie en doelstellingen

Missie, ambitie en doelstellingen

Op 4 juli 2019 ondertekenden minister Cora van Nieuwenhuizen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), Aad Veenman, boegbeeld van de Topsector Logistiek en Steven Lak, voorzitter van de Logistieke Alliantie, hun gezamenlijke ambitiedocument 'Logistiek en goederenvervoer in 2050’. Hiermee ligt er een gezamenlijk pakket van uitdagende ambities en doelstellingen waar alle logistieke partijen zich achter scharen.

Leestijd ± 2 minuten

Missie

Het Topteam Logistiek ziet een tweeledige missie voor de Topsector Logistiek:

  • een maximale bijdrage leveren aan de door het Kabinet in het Regeerakkoord benoemde missies en maatschappelijke uitdagingen (met nadruk op energietransitie en duurzaamheid) in relatie tot topsectoren; en
  • tegelijkertijd het bevorderen van innovaties en van adaptatie van nieuwe technologieën om zo de economische slagkracht en het verdienvermogen van Nederlandse logistiek te verbeteren.

Op deze manier geeft de Topsector Logistiek invulling aan de wens van het kabinet tot focus op de economische kansen van grote maatschappelijke uitdagingen.

Ambitie

‘Logistiek en Goederenvervoer in 2050: concurrerend, duurzaam en veilig’

Logistieke Alliantie, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Topsector Logistiek

De ambitie voor logistiek en goederenvervoer op lange termijn is het kader waarbinnen in de komende jaren de prioriteiten en activiteiten kunnen worden gedefinieerd. Dat eindbeeld is onderschreven door alle relevante partijen in Nederland: de Logistieke Alliantie, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Topsector Logistiek.

De ambitie waarop het Topteam Logistiek haar activiteiten wil richten is in lijn met het gezamenlijk ambitiedocument ‘Logistiek en Goederenvervoer in 2050: concurrerend, duurzaam en veilig’, dat samen met de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Logistieke Alliantie op 4 juli 2019, is ondertekend.

Met concurrerend doelen we op de economische slagkracht van logistiek als sector en als enabler voor andere sectoren, internationale handel en vestigingsklimaat (winstgevend, innovatief en internationaal vooraanstaand), met emissiearm (2030) en emissieloos (2050) doelen we op een maximale bijdrage aan verduurzaming in brede zin (uitstoot, geluid en stank).

De huidige inzet om als Nederland een internationale toppositie te hebben:

1. in de afwikkeling van goederenstromen,
2. als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten en
3. als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor verladend en logistiek bedrijfsleven blijft onverkort van kracht.

Doelstellingen

Het Topteam Logistiek heeft de ambitie in twee streefwaarden voor 2030 uitgewerkt en handhaaft daarnaast de ambitie om als land wereldwijd de nummer 1 te zijn als het gaat om logistiek:

  1. De CO2-uitstoot van logistiek en haar onderliggende activiteiten in Nederland is in 2030 verminderd met
    • 3,7 Mton, opgebouwd uit 1,0 Mton (stadslogistiek), 0,4 Mton (bouwlogistiek en mobiele werktuigen),
    • 0,9 Mton (achterlandverkeer) en daarnaast 1,4 Mton door overheidsbeleid (0,8 Mton Europees bronbeleid,
    • 0,2 Mton Maut en 0,4 Mton aanpak binnenvaart); bijbehorende KPI: CO2-uitstoot in Mton.
  2. De toegevoegde waarde van ketenregieactiviteiten aan het BBP groeit nominaal van €18,6 miljard in 2015 naar € 29 miljard in 2030; bijbehorende KPI: toegevoegde waarde in miljard €.

Uitvoeringsprogramma

Deze doelstellingen zijn uitgewerkt in een ambitieus uitvoeringsprogramma.