Ambitie

De Topsector Logistiek wil maximaal bijdragen aan het versterken van de internationale concurrentiepositie van Nederland. Het Topteam Logistiek heeft een Actieprogramma (Partituur naar de Top) opgesteld waarin de ambitie van de Topsector is vastgelegd:

In 2020 heeft Nederland een internationale toppositie (1) in de afwikkeling van goederenstromen, (2) als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten en (3) als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor verladend en logistiek bedrijfsleven.

Actieagenda

De thema’s, die invulling geven aan deze ambitie zijn:

 1. Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP)
 2. Synchromodaal Transport
 3. Trade Compliance en Border Management
 4. Stadslogistiek
 5. Cross Chain Control Centers
 6. Service Logistiek
 7. Buitenlandpromotie
 8. Vereenvoudiging wet- en regelgeving
 9. Human Capital Agenda (HCA)
 10. Supply Chain Finance
 11. Goederenvervoercorridors
 12. Duurzaamheid