Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Datadelen in de supply chain voor groener multimodaal transport

Aanmelden voor

Datadelen in de supply chain voor groener multimodaal transport

De digitalisering van de supply chain om datadelen mogelijk te maken is in volle gang en staat prominent op de agenda van de Topsector Logistiek. Alleen op deze manier kun je gestroomlijnd multimodaal vervoer realiseren.

Het FEDeRATED-EU-project is een digitale samenwerking met als doel belanghebbenden uit het bedrijfsleven en de overheid in staat te stellen betrouwbare informatie in de EU-logistiek te delen. Het project, dat wordt gecoördineerd door het Ministerie van IenW en bestaat uit 15 partners uit 6 EU-lidstaten, versterkt de verbinding tussen de datadeel-agenda van de Topsector Logistiek en de Europese Unie.

Datadelen heeft ook veel impact op ‘vergroening’ en brengt kansen voor het bedrijfsleven met zich mee voor nieuwe diensten. In een eerste verkenning heeft het FEDeRATED-project de volgende domeinen voorzien als kansrijke richtingen voor nieuwe diensten:

  • Inzet groen transport: zoekfunctie voor beschikbaar groen transport
  • Marktplaats hernieuwbare producten: ‘cradle—to-cradle’ logistiek
  • Ketenoptimalisatie: realtime koppelen van vraag & aanbod
  • Non fossiel brandstof gebruik: significante verbetering energie efficiëntie
  • Carbon Footprint verlagen: het meten van de CO2-emissies.

Via dit artikel leest u meer over dit specifieke onderwerp. Meer informatie over FEDeRATED vindt u op deze website.

Ook interessant

In opdracht van de Topsector Logistiek is er onderzoek gedaan naar de ervaringen met Linked Data binnen verschillende organisaties in de transportsector. Linked Data is een technologie en een manier van werken om het delen van data eenvoudiger te maken. Meer informatie én het uitgebreide rapport via deze link.