Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Onderzoek verduurzaming bouwlogistiek door gemeenten

Aanmelden voor

Onderzoek verduurzaming bouwlogistiek door gemeenten

Het transport van materiaal, materieel en personeel van/naar de bouwplaats legt extra druk op het binnenstedelijk wegennet (bouwlogistiek maakt nu al 30% uit van stadslogistiek), zorgt voor extra emissies en er ontstaan grote knelpunten rond verkeersveiligheid en omgevingshinder. Vanuit het Klimaatakkoord en de Stikstofaanpak is er tegelijkertijd een grote urgentie om bouwlogistiek anders en duurzamer te organiseren en zo de uitstoot van CO2 en stikstof fors te verminderen.

De cruciale vraag is echter hoe ervoor gezorgd kan worden dat het niet bij pilotprojecten blijft, maar dat er bij bouwprojecten standaard aandacht is voor een efficiënte en duurzame bouwlogistiek. Om die reden is er vanuit de Topsector Logistiek veel aandacht voor bouwlogistiek waarbij onder andere gekeken wordt naar de rol die gemeenten kunnen spelen. In het achterliggende anderhalf jaar hebben gemeenten gebruik kunnen maken van ondersteuning van de Topsector Logistiek, uitgevoerd door Buck Consultants, bij het invullen van hun rol als het gaat om het stimuleren, faciliteren en verplichten van duurzame bouwlogistiek. De rapportage die u hieronder vindt geeft antwoord op bovenstaande vragen.

In de rapportage wordt kort ingegaan op de verschillende instrumenten die gemeenten tot hun beschikking hebben. Daarnaast wordt een concreet plan geboden waarmee gemeenten stappen kunnen zetten in het daadwerkelijk verduurzamen van de bouwlogistiek, uiteraard altijd in nauwe samenwerking met de (bouw)sector zelf.

Downloads