Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Logistieke hubs lijken de aangewezen oplossing te zijn voor minder stedelijke verkeersbewegingen en minder uitstoot als gevolg van pakketdiensten, levering aan winkels en bevoorrading van horeca. De Topsector Logistiek liet onderzoek doen naar de succesfactoren van de verschillende logistieke hubs.

Deze inventarisatie wijst uit dat de overheid grote ambities en visies heeft op het gebied van duurzame stedelijke mobiliteit waar logistieke hubs een belangrijke rol in spelen. Of deze ambities realistisch zijn, wordt in twijfel getrokken door verschillende stakeholders. Tegelijkertijd lijken ondernemers en experts binnen de sector logistiek wel vertrouwen te hebben dat marktwerking en concurrentie zullen zorgen voor oplossingen.

Te weinig aandacht
Zorgelijk is dat zero emissiezones zijn vastgelegd in beleid, maar de consequenties voor de logistiek echter nog minimaal zijn overdacht. Bovendien zorgt de focus op zero emissie ervoor, dat andere aspecten die grote invloed hebben op de leefomgeving (aantal voertuigbewegingen, geluid en ruimtelijke impact), nauwelijks aandacht krijgen.

Lokaal: gedegen uitvoering gevraagd
Vanuit de logistieke sector is de roep om een effectieve lokale overheid groot, als het gaat om goede planvorming en beleid rondom duurzame logistiek en logistieke hubs. Op het gebied van logistiek en supply chains zit ontzettend veel expertise bij de markt, terwijl dit aan overheidszijde maar op enkele plekken het geval is. Het stimuleren van kennisdeling onderling, tussen zowel (lokale) overheden als marktpartijen, helpt de publiek-private samenwerking die nodig is om gezamenlijk stappen te zetten op logistiek vlak. Er zal geïnvesteerd moeten worden in structurele capaciteit en kennis bij lokale overheden, om voldoende ruimte te hebben om logistieke plannen ten uitvoering te brengen.

Centrale nationale visie en schaalbare oplossingen
Mede daarom zullen overheden moeten zorgen voor een duidelijke stip op de horizon om zo een toekomst te bepalen. Een centrale nationale visie en het aandragen van schaalbare oplossingen kan een bijdrage leveren aan innovatie, opschaling en verhelderen wat er nodig is om een te lange experimenteerfase te voorkomen.