Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Staatssecretaris beantwoordt Kamervragen over zero-emissiezones

Aanmelden voor

Staatssecretaris beantwoordt Kamervragen over zero-emissiezones

Een belangrijke stap in de verduurzaming van de logistiek is de invoering van de zero-emissiezones  in steden. Op dit moment hebben 26 gemeenten aangekondigd een zero-emissiezone (ze-zone) vanaf 2025 te willen invoeren. De zones vormen een belangrijke tussenstap op weg naar volledig schoon wegverkeer in 2050.

Op 22 september jongstleden stelde de vaste Kamercommissie van Infrastructuur en Waterstaat  schriftelijke vragen over het ontwerpbesluit, de tijdelijke voorwaarden en de overgangsbepalingen van  de uitvoeringsagenda zero-emissie stadslogistiek, dat een uitwerking is van de ambities uit het Klimaatakkoord.

De grondhouding van de fracties is opbouwend
De Kamerleden onderstrepen met hun verdiepende vragen de noodzaak van verduurzaming binnen de stadslogistiek. In hun reacties benadrukken alle fracties echter wel dat de ze-zones duidelijk, werkbaar en uniform moeten zijn. Daarnaast stelden ze onder meer  vragen over handhaving van de ze-zones, de ontheffingen en de beschikbaarheid van voertuigen, tank- en laadinfrastructuur. Lees hier het  complete verslag van het schriftelijk overleg over de uitvoeringsagenda.

Op 25 oktober stuurde Staatssecretaris Steven van Weyenberg zijn antwoorden naar de Kamer. In zijn antwoorden verwijst de staatssecretaris onder meer naar onderzoeken van de Topsector Logistiek naar alternatieve handhavingsmogelijkheden. Via de ontwikkelde oplossing kunnen gemeenten de handhaving regelen door middel van camera’s (ANPR). Op dit moment wordt een ‘proof of concept’ uitgevoerd om helder te krijgen dat deze oplossing toepasbaar is.