Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Demonstratie Inzet en Handhaving Hybride truck in ZE Zone

Aanmelden voor

Demonstratie Inzet en Handhaving Hybride truck in ZE Zone

Doel van het project
Met deze proef kan dan meer inzicht gegeven kan worden aan overheid en sector hoe (Plug in)Hybride trucks ingezet kunnen op zodanige wijze dat deze voldoen aan het criterium van MinIenW: aantoonbaar en handhaafbaar emissieloos.

Resultaat van het project
In algemeenheid kan geconcludeerd worden dat er geen belemmeringen zijn voor de inzet en handhaafbaarheid van (plug in) hybride trucks in de ZE Zone Toelaten van deze voertuigen in de Zone is daarom een goede stap en voorkomt dat transporteurs tot net voor 2025 blijven kiezen voor dieselvoertuigen

Inhoud van het project
Deze rapportage gaat in op de opzet, uitvoering en bevindingen van deze proef en de conclusies aanbevelingen die daaruit volgen. Daarnaast is er in opdracht van de Topsector Logistiek ook een korte video gemaakt waarin de resultaten van de proef ook zichtbaar gemaakt zijn.https://www.youtube.com/watch?v=oV_N2XToyWU