Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Onderzoek naar de inzet van BEV/PHEV trucks in retail distributie

Aanmelden voor

Onderzoek naar de inzet van BEV/PHEV trucks in retail distributie

Achtergrond

Grote retailers beleveren winkels vanuit een beperkt aantal centrale distributiecentra (DC’s), voor een fysieke winkel en voor (steeds meer) online bestellingen. De vraag was of, uitgaande van de huidige praktijk van één of meerdere ritten per dag, de winkels in ZE-zones met volledig elektrische (BEV) of met Plug-in Hybride (PHEV) vrachtwagens beleverd kunnen worden.

Het onderzoek

In het onderzoek is uitgegaan van bestaande distributie ritten in representatieve gebieden en situaties. Hiervoor zijn vier cases uitgewerkt op basis van ritgegevens uit de praktijk: twee non-food retailers met een centraal distributiemodel, een vervoerder van food & non-food met een decentraal distributiemodel en een supermarkt met een decentraal distributiemodel.

Het gemiddelde verbruik (kWH/km) van diverse soorten vrachtwagens (bakwagen met of zonder aanhanger, trekker oplegger) met of zonder elektrische koeling, is op basis van de literatuur en praktijkgegevens ingeschat. Er is aangenomen dat in de praktijk niet meer dan 75% van de maximale accucapaciteit wordt gebruikt, om reserves te houden voor tegenvallers en om de levensduur van de accu te verlengen. Voor de beschikbare accucapaciteiten is uitgegaan van commercieel aangeboden of binnenkort leverbare configuraties.

Op basis van deze uitgangspunten en de realiteit van de retailbelevering is per case berekend hoeveel procent van de ritten met BEV of PHEV vrachtwagens te realiseren zijn. De berekeningen zijn gedaan voor de toen bekende 23 ZE zones: het zijn er ondertussen 28 geworden en mogelijk stijgt dat aantal nog. De verwachting is dat deze toename niet tot andere conclusies leidt.

De belangrijkste conclusies

Het huidige aanbod van PHEV-vrachtwagens is geschikt om alle voorkomende ritten uit te voeren (inclusief pieken en extremen) waarbij ze in de ZE-zones emissievrij rijden. Het huidige aanbod van BEV-vrachtwagens kan reeds een aanzienlijk deel (tussen de 34 en 100 %, afhankelijk van de case) volledig ZE uitvoeren. Het additionele verbruik door elektrische koeling heeft vrij weinig invloed op deze percentages. Tussendoor laden bij winkels is weinig realistisch en levert ook weinig op in de praktijk. Werken met een hub is alleen werkbaar als er niet overgeslagen wordt: het grote nadeel van een hub is de grote hoeveelheid extra materieel en personeel dat nodig is, en de complexe planning.

Lees hier het rapport ‘De inzet van BEV-/PHEV-vrachtwagens in retail distributie’

De Engelse versie van het rapport vindt u hier: The use of battery electric vehicles (BEVs) and plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs) for retail distribution