Mogen wij u opnemen in ons bestand?
zoeken

Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen

Het doel van dit programma is om de bouwlogistiek te verduurzamen en schoner te maken, onder meer door stikstof en CO2-reductie te realiseren. Het is onderdeel van het programma Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). In het uitvoeringsprogramma van de Topsector Logistiek werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen aan innovaties voor een concurrerende én emissieloze logistiek. Dit gebeurt door onderzoek, kennis- en toolontwikkeling en opschaling.

Leestijd ± 1 minuut

Binnen dit programma werken onderzoekers, overheid en het bedrijfsleven samen op de volgende onderwerpen:

Emissiefootprint en modellering

• DECAMOD – Carbon Footprint-model
• Impactscenario’s Stadslogistiek Bouw
• Impactscenario’s Renovatiebouw
• Uitbreiding DECAMOD bouwplaats, keten, stikstof
• Stimuleringsprogramma elektrificeren Renovatiebouw
• Stimuleringsprogramma elektrificeren Nieuwbouw
• Bouwplaats energielogistiek

Digitalisering en ketenregie

• Logistieke modellen ZE-zones – Bouw
• Implementatie gebiedsgerichte ketenregie
• Ketenregie multistakeholder omgeving
• BIM integratie bouwlogistieke planning
• Digital twin bouwlogistieke keten – scenarioplanning
• Basis data-uitwisseling BDI en industriedata
• Data faciliteit CBS bouwmachines en mobiele werktuigen
• Integratie restricties in preplanning en planningssoftware
• Integratie prefab en circulair bouwen

Toepassing en opschaling

• Uitrol opschaling inzet Bouwhubs
• Ondersteuning steden met bouwlogistiek programma
• Ondersteuning subsidieregeling emissiearm bouwmaterieel
• Transitieprogramma inzet emissiearm bouwmaterieel
• Multimodale inzet bouwhubs
• Ontsluiting kennis en toepassing bouwlogistiek

Meer informatie of deelnemen?

In onze kennisbank is meer informatie over de projecten binnen deze aandachtsgebieden te vinden. Wanneer u interesse heeft in deelname aan een van onze activiteiten, neem dan contact met ons op via info@topsectorlogistiek.nl en vermeld hierbij in het onderwerp: Deelname Bouw.

Scroll naar beneden voor gerelateerde projecten, nieuwsberichten en downloads

Participeren?

Wilt u deelnemen aan de activiteiten binnen het programma Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen?

Ja, ik doe mee!