Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

CS4NL geformaliseerd in bijzijn van minister Micky Adriaansens

Aanmelden voor

CS4NL geformaliseerd in bijzijn van minister Micky Adriaansens

In bijzijn van minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens is CS4NL, voorheen het breed gedragen programma cybersecurity, officieel van start gegaan. Leiders van alle tien topsectoren en sleutelorganisaties van het Nederlandse cybersecurity veld zetten hun handtekening onder een convenant dat vergaande samenwerking op het gebied van cybersecurity kennisontwikkeling, -innovaties en -subsidies bekrachtigt.

Subsidies

De topsectoren stellen subsidies beschikbaar voor het genereren van cross-sectorale cybersecuritykennis en -innovatie. De verschillende sectoren worstelen met vergelijkbare uitdagingen en transities, waardoor samenwerken meer resultaten genereert. De betrokken partijen, waaronder ACCSS, PRIO, de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), TNO, Cyberveilig Nederland en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROMs) organiseren efficiënte samenwerkingsketens en stimuleren nieuwe consortia om deze subsidies aan te vragen. Zo ontstaat een ecosysteem waarin middelen (financieel en menselijk kapitaal) efficiënt worden ingezet.

CS4NL is nauw betrokken bij het formuleren van een NWO Missiecall op cybersecurity. Daarnaast bevindt de TKI-call over ketenbeveiliging (supply chain security) zich in de voorbereidingsfase. Publicatie van de TKI-call vindt naar verwachting begin april plaats via de websites van de betrokken topsectoren.

Vraaggestuurde innovatiebehoefte

CS4NL ondersteunt effectieve cybersecurity-innovatie en kennisontwikkeling en -distributie binnen het Nederlandse cybersecurity-ecosysteem. Het programma voorziet in vraaggestuurde innovatiebehoeften uit de markt en op verschillende gereedheidsniveaus. Het programma en de calls zijn vraaggestuurd, doordat de topsectoren met hun achterban innovatiebehoeften hebben ingediend via use cases. Er is dus geen sprake van een technologie-push waarbij technologische ontwikkelingen leidend zijn, maar daadwerkelijke behoeften bepalen het programma. De 7 thema’s die zijn gedefinieerd zijn: Security by Design, Veilig datagedreven werken, Veilige connectiviteit, OT/IT Security, Cyberrisicomanagement, Systeem- of ketenveiligheid en Awareness, kennis en vaardigheden.

Naast bovengenoemde partijen wordt de basis van CS4NL gevormd in samenwerking met ministeries, zoals Defensie, J&V en EZK, en vertegenwoordigd in de KIA (Kennis- en Innovatieagenda) Veiligheid en de KIA Sleuteltechnologieën. Nieuwe partijen zijn welkom om deel te nemen. CS4NL is een initiatief van Topsector ICT en dcypher.

Over de Topsector ICT

Topsector ICT identificeert, prioriteert en organiseert ICT-onderzoek en innovatie door publieke en private partijen bijeen te brengen met focus op ICT-sleuteltechnologieën en maatschappelijke uitdagingen. Hierbij bestrijkt Topsector ICT het traject van fundamenteel onderzoek tot en met valorisatie. Opleiden van nieuw talent, om- en bijscholing, kennis- disseminatie, breed betrekken van MKB en internationale samenwerking vormen een belangrijk onderdeel van de missie. www.dutchdigitaldelta.nl

dcypher is het samenwerkingsplatform voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van cybersecurity in Nederland. dcypher faciliteert bedrijven, kennisinstellingen en overheden die samen willen werken om Nederland digitaal veiliger, sterker en autonomer te maken. Bij dcypher vindt u de partners, financiering en expertise om onderzoek om te zetten in effectieve toepassingen, cyberbeveiligingsprofessionals op het hoogste niveau op te leiden en de Nederlandse kennispositie op het gebied van cybersecurity te versterken.