Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Nieuw onderzoek gehonoreerd voor schone en emissieloze bouwlogistiek

Aanmelden voor

Nieuw onderzoek gehonoreerd voor schone en emissieloze bouwlogistiek

De onderzoeksprojecten dragen bij aan de emissiereductie in de bouw door de ontwikkeling van effectieve bouwlogistieke ketens, de ontwikkeling van verdere digitalisering, of ketenregieactiviteiten als onderdeel van de aanpak Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB).

De call voor proposals werd ontwikkeld en uitgeschreven door TKI Dinalog voor het innovatieprogramma Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen binnen de Topsector Logistiek. Dit innovatieprogramma is onderdeel van het Kennis- en Innovatieprogramma Emissieloos Bouwen dat deel uitmaakt van de overkoepelende routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Het innovatieprogramma past ook binnen de inzet van het kabinet op missiegedreven innovatiebeleid en topsectoren (zie www.topsectorlogistiek.nl).

Er werden daarnaast ook projecten gehonoreerd in het thema transitie naar duurzame, concurrerende en veilige logistieke ketens en goederenvervoer, die informatie vindt u hier.

GEHONOREERDE PROJECTEN

Het budget is beschikbaar gesteld door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Deze projecten geven invulling aan het Kennis- en Innovatieprogramma Emissieloos Bouwen 2021-2023 . De onderzoeksprojecten hebben een looptijd van maximaal drie jaar. De gehonoreerde projecten zijn, in alfabetische volgorde van de hoofdaanvrager:

MODULAR PREFABRICATED CONSTRUCTION: A CIRCULAR ASSET MANAGEMENT SYSTEM FOR CLOSED-LOOP SUPPLY AND LOGISTICS CHAINS

Hoofdaanvragers: dr. ir. Eric van der Geer-Rutten – Rijswijk (Technische Universiteit Eindhoven)

Het onderzoeksproject ‘Modular prefabricated construction: a circular asset management system for closed-loop supply and logistics chains’ wil de transitie versnellen via een digitaal geïntegreerde circulaire toeleveringsketen voor prefab modulair bouwen met ondersteuning van een circulair asset managementsysteem (CAMS). Het onderzoeksvoorstel richt zich op drie deliverables; 1) een routekaart voor de overgang naar ene digitaal geïntegreerde en sterk gecoördineerde circulaire toeleveringsketen voor modulair bouwen, 2) een prototype digital twin voor scenario analyse voor off-site logistieke planning, en 3) een prototype informatiesysteem voor digitale productstromen in de keten.

ECOLOGIC (EMISSION CONTROL AND LOGISTICS OPTIMIZATION FOR GREEN INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION)

Hoofdaanvrager: prof. dr. ing. P.J.M. Havinga (Universiteit Twente)

Het onderzoeksproject ‘ECOLOGIC – Emission Control and Logistics Optimization for Green Infrastructure Construction’ beoogt de duurzaamheid van de Nederlandse bouwlogistieke sector sterk te verbeteren door het ontwikkelen van betrouwbare data-gedreven inzichten en geavanceerde analysetechnieken (IoT en AI), middels een real-time Carbon Digital Twin (DT), geëvalueerd en gedemonstreerd in twee Living Labs. Middels anticiperende en adaptieve logistieke planning zal de emissievoetafdruk worden geminimaliseerd, terwijl de operaties worden geoptimaliseerd. De aanpak bestaat uit de “Triple A”: Acquire (verzamelen en analyseren van gegevens), Anticipate (voorspellen) en Adapt (aanpassen aan situaties). Het principe van federatief datadelen wordt toegepast, waarbij de gebruikers enkel terugkoppeling krijgen op zaken waar zij zelf op kunnen sturen.

LOKET – LOGISTIEKE KETENREGIE VOOR BINNENSTEDELIJK BOUWEN

Hoofdaanvrager: ir. M.D. (Martijn) Stamm (TNO)

Het project ‘LOgistieke KETenregie voor binnenstedelijk bouwen’(LOKET) doet onderzoek naar de rol die digital twins kunnen vervullen voor verschillende vormen van ketenregie, gebaseerd op de beschikbaarheid en het gebruik van (real-time) data uit de bouw en de bouwlogistieke keten. Dit geeft inzicht in de mogelijkheden die digital twins bieden voor het beter organiseren van ketenregie, en in de noodzakelijke logistieke stuurinformatie voor ketenregie en de eisen aan standaarden voor bouwinformatie (zoals BIM standaarden) en logistieke stuurinformatie (BDI). De integratie en synthese van de inzichten uit de verschillende use cases verdient additionele aandacht.

TRANSENERGY – ENERGIETRANSITIE OP DE BOUWPLAATS – DE ROUTE NAAR EEN ZERO-EMISSIE BOUWPLAATS

Hoofdaanvrager: ir. M.D. (Martijn) Stamm (TNO)

Het onderzoeksproject ‘TRANSENERGY – Energietransitie op de bouwplaats – de route naar een zero-emissie bouwplaats’ ontwikkelt kennis voor de realisatie van een zero emissie (ZE) bouwplaats en daarmee tot vermindering van NOx-uitstoot en CO2-emissies door de bouwactiviteiten en bouwlogistiek. Gebruikmakend van een meervoudige case study aanpak, geeft TRANSENERGY inzicht in welke configuratie van factoren – het type bouwplaats, het energieaanbod en de energievraag op de bouwplaats en het vervoer van en naar de bouwplaats – in de praktijk kunnen werken. De energietransitie is een randvoorwaarde voor emissiereductie, het project richt zich op dit slim te doen, zonder over dimensionering van het energieaanbod, ook op plekken waar geen voorziening beschikbaar is.