Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

GHG uitstootprogramma fase 2: pilots DIS/ISO 14083 en ISO 14064

Aanmelden voor

GHG uitstootprogramma fase 2: pilots DIS/ISO 14083 en ISO 14064

Doel van het project:
In de Topsector Logistiek wordt een meerjarig Carbon
Footprint Programma ontwikkeld met als doel om in de periode 2021-2023 Carbon
Footprinting in de logistiek tot een normale bedrijfsmatige boekhoudsystematiek
te maken. De DIS/ISO 14083:2022 en ISO
14064-1:2018 vormen de basisnormen voor dit Carbon Footprint Programma. Het
overkoepelende project binnen dit programma, waar LRQA bij betrokken is, bestaat
uit twee fasen. In deze tweede fase zijn drie pilots uitgevoerd, elk met een eigen
doelstelling:

  1. Een pilot waarbij DIS/ISO 14083 en ISO 14064
    worden toegepast bij enkele bedrijven
  2. Een pilot met als doel het verifiëren van de GHG
    platform calculators aan de hand van DIS/ISO 14083
  3. Een pilot met als doel het verifiëren van de GHG
    footprint van supply chain partners aan de hand van ISO 14064

Inhoud van het project:
Dit project is in het Engels. In de eerste fase is voor drie
doelgroepen een guideline-document gecreëerd getiteld “how to use and
interprate DIS/ISO 14083 and ISO 14064”, met daarnaast een self-assessment
tool. Om te bepalen of de Guideline-documenten duidelijk en toepasbaar zijn, is
een pilot uitgevoerd met de deelnemers aan fase 1. De deelnemers waren hierbij
verantwoordelijk voor het implementeren van de normeisen in hun eigen
organisatiestructuur en processen.

Daarnaast is een externe, onafhankelijke beoordeling
(verificatie) uitgevoerd door LRQA om aan stakeholders te laten zien dat de GHG
platform calculator betrouwbaar en nauwkeurig is volgens DIS/ISO 14083. Op dezelfde
manier is ook aangetoond dat de berekende GHG footprint van supply chain
partners betrouwbaar en nauwkeurig is volgens ISO14064.

Resultaat van het project:
Op basis van de ervaringen uit de pilot zijn de Guideline-documenten
aangepast.