Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Monitoring Emissies Bouwprojecten

Aanmelden voor

Monitoring Emissies Bouwprojecten

Doel van het
project:

Tot op heden is de stikstofuitstoot in de
bouwlogistiek nog niet voldoende helder om hierop te anticiperen. Topsector
Logistiek heeft Movares en Plegt-Vos samengebracht om transportbewegingen en inzet
van mobiele werktuigen in de bouwsector te monitoren op het gebied van
duurzaamheid. Het doel is om dit overzicht te
vertalen naar vervolgstappen ter verdere verduurzaming van de sector.

Inhoud van het project:

Dit rapport biedt inzicht in uitstootcijfers rondom
de bouwlogistiek, aan de hand van drie verschillende bouwprojecten. De datasets
betreffen distributiedata met o.a. voertuigtype, ritnummers, volgnummers,
lading en afleveradressen. Deze data is met verschillende modellen omgerekend
naar waarschijnlijke uitstoot van stikstof.

Resultaat van het project:

De resultaten van dit rapport zijn vormgegeven
als verdiepende analyses en conclusies voor de verdere verduurzaming van de
bouwlogistiek.

Doelgroep van het project:

De doelgroep van dit
adviesrapport is zowel de publieke sector als private sectoren in de
bouwlogistiek. Bij vraagstukken rondom het verduurzamen en efficiënt maken van
de bouwlogistiek kan dit rapport inzicht geven in de mogelijkheden.