Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Voucherregeling Human Capital 2021: deze resultaten zijn er geboekt

Aanmelden voor

Voucherregeling Human Capital 2021: deze resultaten zijn er geboekt

U heeft er waarschijnlijk al weleens van gehoord, de Voucherregeling Human Capital. Enerzijds maakt de voucherregeling het voor onderwijsinstellingen mogelijk om op een laagdrempelige manier onderwijsmiddelen voor studenten te ontwikkelen. Bij onderwijsmiddelen kunt u denken aan: interactieve lesbrieven, serious games of cases. Zo wordt ervoor gezorgd dat de toekomstige logistieke medewerkers om kunnen gaan met nieuwe technologieën en veranderende werkwijzen binnen de sector. Anderzijds worden tools ontwikkeld voor werkenden met een logistieke functie. Voorbeelden hiervan zijn rekentools voor het berekenen van de carbon footprint van bedrijven en een quick scan voor het bepalen van de stappen die bedrijven kunnen nemen in het voorbereiden op zero emissie zones in steden.

Want de ontwikkelingen binnen de logistieke sector gaan snel! Binnen de prioritaire thema’s van het Topsector Logistiek activiteitenprogramma worden allerlei onderzoeken en projecten gedaan en kennis, innovaties, oplossingen en tools ontwikkeld. Om ervoor te zorgen dat al deze waardevolle input wordt doorgegeven en kan worden toegepast, is het dwarsdoorsnijdend thema Human Capital vastgesteld. Het thema Human Capital maakt het voor werknemers van nu binnen de logistieke sector mogelijk om zich te ontwikkelen en bij te blijven. En het zorgt ervoor dat er voor de maatschappelijke uitdagingen en transities van de toekomst voldoende goed opgeleide mensen met de juiste skills beschikbaar zijn.

Bereikte resultaten in 2021

In 2021 zijn er 4 implementatievouchers uitgegeven. De implementatievoucher richt zich op het ontwikkelen van implementatietools en instrumenten ten behoeve van bedrijven. Via de inzet van studenten wordt kennis gedeeld met medewerkers van bedrijven. Die kennis wordt toegepast bij, met name het mkb, waardoor deze kennis versneld op de juiste plek terechtkomt.

Bij de onderwijsmiddelen zijn er 10 vouchers uitgereikt. De onderwijsvoucher richt zich op het ontwikkelen van onderwijsmiddelen voor het verrijken van onderwijs op mbo-, hbo- en wo-niveau. Hieronder leest u, per type voucher, een aantal korte voorbeelden van de aangevraagde vouchers en hun impact. Voor de uitgebreide beschrijvingen van alle vouchers kunt u direct naar de bijlage.

Implementatievouchers

Poort8: www.datagids.nl: het ontwikkelen van een data-autorisatie configurator waarmee datadelen voor het MKB geoperationaliseerd en laagdrempelig gemaakt wordt. Zo kan het MKB een eerste stap zetten voor het gestructureerd en gecontroleerd datadelen volgens de iSHARE en de OTM-standaard. Bereik: zowel wo- als hbo-studenten zijn ingezet bij de ontwikkeling en toepassing van de tool in de praktijk (bij MKB) waarmee de kennis over dit thema en de toepassing van de tool bij 2 onderwijsniveaus en het MKB landt.

Universiteit Twente: toolbox Carbon footprinting: op basis van onderwijsmiddelen ontwikkeld door Universiteit Twente, waarbij 200+ studenten in 35 teams actief zijn voor 7 bedrijven, wordt een impuls gegeven aan het Carbon Footprinting programma. Dit is bereikt door deze middelen voor hbo, MKB en netwerkorganisaties geschikt te maken. Bereik: docenten hogescholen, Logistiek professionals in mkb (1-4PL: verlader, transporteur, dienstverleners, expediteur) en logistiek makelaars in de 28 Logistieke Hotspots.

Onderwijsvouchers

Hogeschool Utrecht, Stadslogistiek: Bij de Hogeschool Utrecht zijn drie vouchers uitgegeven.

  • In een kennisbank zijn ter introductie interactieve lesbrieven voor studenten opgenomen die een basisintroductie in de stadslogistiek geven. Hierin komt de historie en achtergrond van stadslogistiek, segmentering van stadslogistiek, impact van logistiek op de stad, ontwikkelingen in stadslogistiek, zero emission (batterij en waterstof) en synchromodale logistiek aan bod. Daarnaast zijn 15 onderwijscasussen opgenomen die de 7 segmenten van Stadslogistiek (horeca, facilitair, bouw, renovatiebouw, pakketmarkt en thuisleveringen, supermarktbelevering en bedrijfsafvalinzameling) belichten. Bij (bijna) iedere casus is er achtergrondmateriaal, interviews met stakeholders en logistieke data beschikbaar. Verder bevat de kennisbank meerdere videolessen en 22 kennisclips. De materialen van alle drie de vouchers zijn integraal beschikbaar op de openbare website www.slimmeleermiddelen.nl
  • Multidisciplinaire benaderingen in het materiaal zorgen ervoor dat studenten leren om niet alleen vanuit logistiek perspectief een vraagstuk te benaderen maar bijvoorbeeld ook vanuit planologisch perspectief waardoor studenten bredere competenties ontwikkelen dan nu in hun beroeps- en opleidingsprofiel zijn opgenomen.
  • Bereik: het materiaal is getest in het onderwijs en bij bedrijven (Albert Heijn Logistics, GXO Logistics, Vos Logistic Solutions) en is geschikt en beschikbaar voor mbo-, hbo- en wo-studenten en professionals.

Erasmus Universiteit, Supply chains: een onderwijscase gebaseerd op de recente blokkade van het Suezkanaal (het containerschip de Ever Given). In de case worden de samenhang, de grenzen en de kwetsbaarheid van het wereldwijde transportsysteem voor het voetlicht gebracht worden aan studenten van logistieke en maritieme opleidingen. Multidisciplinaire benaderingen in het materiaal zorgen ervoor dat studenten leren om niet alleen vanuit logistiek perspectief een vraagstuk te benaderen maar ook vanuit nautisch en juridisch perspectief. Bereik: een brede groep studenten van verschillende studierichtingen van zowel Master- als hbo-opleidingen als ook professionals zoals havenmanagers en maritieme/ SCM-analisten.

Hogeschool Windesheim, Supply Chains: een dataset en een onderwijscase voor een module op het gebied van order pick activiteiten en warehousestellages in een Logistics Lab (living lab) van de toekomst. Mbo en hbo-studenten ontwikkelen verbetervoorstellen om de routing of indeling van magazijn efficiënter te maken. De studenten werken samen aan een datagedreven opdracht. De module wordt bij Deltion (ROC) en Hogeschool Windesheim in het onderwijs geïntegreerd. Bereik: Door handleidingen is de module goed overdraagbaar naar andere opleidingen. De samenwerking tussen mbo- en hbo docenten en studenten in de ontwikkeling van de module heeft het onderling inzicht in elkaars kennis en kracht vergroot en bevordert meer samenwerking en doorstroom tussen mbo en hbo.

Meer weten over de voucherregeling 2021?

Wilt u meer weten over de vouchers die in 2021 uitgegeven zijn en meer lezen over de resultaten die daarmee zijn geboekt? Download u dan hieronder de bijlage ‘Opgeleverde producten vouchers implementatietools en onderwijsmiddelen, Voucherregeling 2021’. Wilt u meer weten over de nog openstaande voucherregeling 2022? Klik dan hier.