Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Aanvraag ontwikkeling artificial intelligence awareness logistiek gehonoreerd

Aanmelden voor

Aanvraag ontwikkeling artificial intelligence awareness logistiek gehonoreerd

Enkele weken geleden is vanuit het dwarsdoorsnijdende thema Human Capital met input vanuit TKI-Dinalog bij de Nederlandse AI Coalitie (NLAIC) een aanvraag ingediend voor het ontwikkelen van een Artificial Intelligence (AI) awareness cursus specifiek voor de logistiek. Hiervoor worden door de NLAIC-impulsgelden beschikbaar gesteld. Er was budget beschikbaar voor 3 sectoren. In totaal hebben 5 sectoren een aanvraag ingediend. 15 juni jl. werd bekend dat de aanvraag vanuit de Topsector Logistiek is toegekend. 

Binnen de Nederlandse AI Coalitie is de logistieke sector actief in de werkgroep Mobiliteit, Transport en Logistiek (MTL) specifiek met het thema “AI voor efficiënte logistiek”. Daarnaast relateert efficiënte logistiek aan de ambitie van de werkgroep Haven en Maritiem; belangrijke operationele knooppunten in het logistieke netwerk.

Verandering en verschuiving

De komst van AI zal de banen van werkenden in de logistiek ingrijpend veranderen. De opkomst van AI zorgt voor een verschuiving in werkzaamheden. Er zullen banen verdwijnen, door robotisering en automatisering. AI creëert op andere gebieden weer nieuwe banen. Logistiek professionals zullen met de komst van AI worden geconfronteerd met complexere systemen en worden uitgedaagd om te werken met grote datasets. Het implementeren van AI vergt sociale innovatie en gedragsverandering. Dit heeft gevolgen voor de benodigde skills van (toekomstig) werkenden.

Ter ondersteuning van het vergroten van de digitaliseringsgraad van het bedrijfsleven is informatie over wat er met AI mogelijk is en waar het al toepassing heeft van groot belang. Het op een laagdrempelige manier uitleg krijgen over het gebruik en toepassing van AI kan de deur openen voor de volgende digitaliseringsstap. Technologie en logistiek zijn soms nog twee verschillende werelden, ook binnen bedrijven. Eenzelfde basisbegrip van deze twee domeinen JUIST door het overbruggen van het verschil tussen logistiek en technologie is het startpunt van meer toenadering en daardoor toepassing. Een awareness cursus kan hierin voorzien. 

Kennis en aanbod AI binnen onderwijs gering

Kennis over AI in logistieke opleidingen is nog beperkt. Bij enkele hogescholen wordt het eerste basismateriaal momenteel ontwikkeld. In het wo is het redelijk geïntegreerd in de supply chain managementopleidingen. In het mbo-onderwijs is er nog weinig aandacht voor AI. Door het intensieve netwerk vanuit Human Capital met de onderwijskolom (9 hogescholen, 32 ROC’s, niet-bekostigd onderwijs) zal AI-kennis snel gedeeld en toepasbaar gemaakt kunnen worden, ook richting het mbo. Enkele scholen hebben hun medewerking in de didactische ontwikkeling van de cursus toegezegd. Doordat de cursus uit meerdere modules zal bestaan zal deze geschikt zijn voor meerdere doelgroepen. De opleidingsafdelingen van TLN en evofenedex zijn ook benaderd; de cursus richt zich ook expliciet op professionals. Vanuit TKI-Dinalog en Topsector-projecten zijn meerdere voorbeelden aan te dragen die als use cases opgenomen zullen worden. 

Vervolg

Via het Programmabureau van de Topsector en met de Logistieke Alliantie zal de verspreiding en communicatie over de ontwikkelde cursus in gang gezet worden, naast de communicatiekanalen van de NLAIC en de werkgroep MTL. De ontwikkeling van de cursus zal in het najaar van start gaan en zal naar verwachting ruim een half jaar in beslag nemen.

Connekt en TKI Dinalog vormen samen het uitvoeringsbureau van de Topsector Logistiek