Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Verbeteren data voor onderbouwing programma Schoon en Emissieloos Bouwen

Aanmelden voor

Verbeteren data voor onderbouwing programma Schoon en Emissieloos Bouwen

Doel van het project:
Met dit maatregelenpakket Schoon en Emissieloos Bouwen’ wordt beoogd om de CO2-, NOx- en PM emissies in 2030 significant te verminderen ten opzichte van het huidige niveau. Op dit moment ontbreekt inzicht in waar, en in welke mate, bouwlogistieke voertuigen worden ingezet in de keten. De scope van SEB is het traject van en naar de bouwplaats.

Inhoud van het project:
Het onderzoek behelst het verbeteren van de basisdata voor emissies in
de bouw op vier onderdelen:

  • Verbeteren van basisdata van bouwtransport en hulpfuncties.
  • Verbeteren van inzicht in de inzet en het gebruik van de bouwlogistieke voertuigen in
    verschillende onderdelen van de keten zoals wegtransport
  • Verbeteren van de basisdata voor de waterbouw.
  • Verbeteren basisdata van spoorspecifiek bouwmaterieel.

Resultaat van het project:
In het kader van de routekaart ‘Schoon en Emissieloos Bouwen’ (SEB) zijn transitiepaden ontwikkeld om emissies in de bouw te reduceren. Om het effect van maatregelenpakketten op de reductie van CO2, NOx en PM in te schatten is goed inzicht nodig in de huidige emissies en de autonome ontwikkeling.