Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Herijking Kennis en Innovatie Agenda en gezamenlijk ambitieplan CoE KennisDC Logistiek

Aanmelden voor

Herijking Kennis en Innovatie Agenda en gezamenlijk ambitieplan CoE KennisDC Logistiek

Doel van het project:
Het CoE KennisDC Logistiek heeft begin 2021 een Kennis en
Innovatie Agenda (KIA) en een gezamenlijk ambitieplan voor 3 jaar vastgesteld.
Dit betekent dat voor het einde van 2023 zowel de KIA als het ambitieplan
herijkt dienen te worden. Het doel van dit project is daarom de facilitering
van de herijking van de KIA en het gezamenlijke ambitieplan van het CoE
KennisDC Logistiek. De Hogeschool Arhem en Nijmegen is trekker van het
strategische herijkingsproces met ondersteuning vanuit Fontys en de Hogeschool Rotterdam.

Inhoud van het project:
Eerst is een herijkte conceptversie van de KIA gemaakt met
een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten voor het nieuwe ambitieplan.
In een afstemmingsbijeenkomst zijn vervolgens de contouren van een herijkte
versie opgezet. Na een bestuurlijk overleg heeft dit uiteindelijk geresulteerd
in de definitieve herijkte versie van de KIA en het ambitieplan.

Resultaat van het project:
Het resultaat van dit project is de herijkte versie van de
KIA en het ambitieplan.