Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Rapport: Linked Data-technologie meerwaarde voor de transportsector?

Aanmelden voor

Rapport: Linked Data-technologie meerwaarde voor de transportsector?

In opdracht van de Topsector Logistiek is er onderzoek gedaan naar de ervaringen met Linked Data binnen verschillende organisaties in de transportsector. In hoeverre is Linked Data-technologie van toegevoegde waarde voor deze sector?

Wat is Linked Data

Linked Data is een technologie en een manier van werken om het delen van data eenvoudiger te maken. Het gebruikt semantiek zodat het duidelijk wordt waar de data precies over gaat en hierdoor wordt het eenvoudiger om data uit verschillende bronnen aan elkaar te ‘linken’. Hierdoor is het mogelijk – gedeeltelijk geautomatiseerd – veel eenvoudiger data te koppelen en te verwerken. Linked Data is een techniek waarbij data aan elkaar gekoppeld en geïnterpreteerd kan worden zonder dat de data verplaatst hoeft te worden. Dit ondersteunt het ‘data bij de bron’-principe waarbij data alleen nog bij de bron in de laatste versie aanwezig is en er niet meer op verschillende plekken kopieën ontstaan die allemaal net een andere waarheid beschrijven.

Waarom datadelen noodzakelijk is….

Veel organisaties komen nu tot de ontdekking dat het goed op orde hebben van data – voor de eigen organisatie – veel werk is en continue aandacht vraagt. Daarnaast wordt het ook steeds duidelijker dat een focus op de eigen organisatie niet voldoende is, aangezien er steeds meer data tussen organisaties uitgewisseld gaat worden. Naarmate de problemen complexer worden, moet data van steeds meer organisaties met elkaar gedeeld gaan worden om tot goede oplossingen te komen. We zien deze trend terug in de vele dataknooppunten die nu in gebruik zijn, zowel binnen het bedrijfsleven als ook binnen de overheden

Uitkomst onderzoek

Het onderzoek voor het in kaart brengen van de ervaringen met betrekking tot Linked Data bij verschillende bedrijven is uitgevoerd door CGI in opdracht van de Topsector Logistiek. Lees de resultaten in het uitgebreide rapport.

Connekt en TKI Dinalog vormen samen het uitvoeringsbureau van de Topsector Logistiek.