Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Start Europese aanbesteding ‘Raamovereenkomst Community Duurzaam Concurrentievermogen’ 

Aanmelden voor

Start Europese aanbesteding ‘Raamovereenkomst Community Duurzaam Concurrentievermogen’ 

Waar gaat de aanbesteding over?

De Topsector Logistiek heeft de afgelopen jaren honderden logistieke bedrijven ondersteund bij het starten met carbon footprinting: “Het berekenen en toewijzen van CO2e uitstoot van transport of logistiek aan zendingen”.

De inzichten die de CO2e berekeningen geven, plus soms een klein beetje extra data, geven bedrijven een goudmijn aan inzichten. Over de efficiëntie van routes, gebruik van voertuigcapaciteit, verloren wachturen van chauffeurs en NOx uitstoot. Dit zijn KPI’s die direct te linken zijn aan de winstgevendheid.

Met deze inzichten bouwen bedrijven duurzaam concurrentievermogen op voor een succesvol heden en toekomst.

Structurele implementatie in bedrijfsvoering

Veel logistieke bedrijven hebben de afgelopen jaren incidenteel hun CO2e per zending laten uitrekenen of zelf uitgerekend. Een eenmalige analyse (laten) doen is heel wat anders dan als bedrijf kennis en kunde opbouwen om dit structureel in de bedrijfsvoering te implementeren. De Topsector Logistiek wil bedrijven ondersteunen deze implementatiestap te zetten.

Gezocht: communities voor verdere opschaling

De Topsector Logistiek gelooft sterk in de kracht van communities. Als je met vergelijkbare bedrijven samen optrekt inspireer je elkaar, kun je van elkaar leren en zorgen onderlinge afspraken voor urgentie. Dit werkt beter dan als individueel bedrijf alles zelf uit moeten vinden.

De Topsector Logistiek wil communities, die deze stap naar het continue monitoren van duurzaam concurrentievermogen willen zetten, ondersteunen.

Naar aanleiding van een eerder uitgevoerde succesvolle pilot zoekt opdrachtgever door middel van deze aanbesteding we naar communities voor verder opschaling. De Aanbestedende dienst is voornemens 3 Raamovereenkomsten te sluiten met partijen die bedreven zijn in:

  • Vormen van communities logistieke bedrijven;
  • Opzetten van structurele monitoring van CO2e uitstoot via EN16258 en ISO14083, inclusief het correct opzetten van de benodigde datastroom.
  • Identificeren van kosten- en uitstootbesparingspotentieel. (Euro’s, CO2e en optioneel NOx en fijnstof).
  • Organisaties zelfstandig maken in het data-gedreven verbeteren van de logistieke efficiëntie.

Raamovereenkomsten om continuïteit en kwaliteit te waarborgen

De aanbestedende dienst heeft in het recente verleden in een pilot fase kleinere losse opdrachten gegund in de vorm van een enkelvoudige onderhandse uitvraag. Omdat de wens bestaat het komende jaar structureel meer communities op te zetten, wil aanbestedende dienst de opdrachten verstrekken middels het aangaan van raamovereenkomsten om op deze manier de continuïteit, de kwaliteit te waarborgen en tevens te voldoen aan de wetgeving omtrent aanbestedingen.

Het resultaat van de aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst met drie (3) inschrijvers.

De verwachte ingangsdatum van de Raamovereenkomsten is 1 juni 2023 (zie hiervoor ook de indicatieve planning als opgenomen in paragraaf 3.2 van deze Selectieleidraad). De Raamovereenkomsten zullen een looptijd hebben tot en met 20 november 2023.

Inschrijvers op de Aanbesteding ontvangen geen vergoeding voor Inschrijving(en).