Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

“Door Carbon Footprinting hebben we heel andere gesprekken met klanten”

Aanmelden voor

“Door Carbon Footprinting hebben we heel andere gesprekken met klanten”

Ervaringen Logistics Valley Regio Nijmegen

Vorig jaar startten zeven ondernemers uit de community Logistics Valley Regio Nijmegen met een nulmeting in het kader van Carbon Footprinting. Op 14 februari jl. deelden zij hun resultaten en ervaringen tijdens een bijeenkomst. “We kunnen nu aantonen wat de uitstoot per rit is en het verschil laten zien in uitstoot tussen een truck die op diesel rijdt of op LNG. Als klanten zich daarvan bewust worden, blijken ze soms best bereidt meer te betalen.”

Prestaties op orde

“De overheid heeft momenteel veel aandacht voor uitstoot”, zo begint Ben Hendriks, projectmanager bij Logistics Valley, de bijeenkomst. “Nu ligt de focus vooral op de boeren, maar ik geef het je op een briefje dat transport en logistiek binnenkort ook onder de aandacht komen. We kunnen dus maar beter zorgen dat we onze prestaties op orde hebben. Ik ben dan ook heel blij dat zeven enthousiaste ondernemers van Logistics Valley de handschoen hebben opgepakt en het afgelopen jaar in een nulmeting hun uitstoot in kaart hebben gebracht. Ik ben ervan overtuigd dat deze bedrijven hun uitstoot volgend jaar zullen verlagen ten opzichte van afgelopen jaar.”

Carbon Footprinting programma

In het Europese Klimaatakkoord is vastgelegd dat de CO2-uitstoot voor 2030 met 55% moet zijn afgenomen. CSRD-plichtige bedrijven moeten hun milieu-impact vanaf boekjaar 2024 opnemen in hun jaarverslag. En vanaf 2027 moeten alle inwoners van de EU betalen voor de uitstoot die zij veroorzaken. Het zijn nogal wat ontwikkelingen die op bedrijven afkomen. Daarom zette Topsector Logistiek een meerjarig Carbon Footprinting programma op, om bedrijven te ondersteunen bij het meten en monitoren van hun uitstoot. In het kader hiervan bracht Buck Consultants afgelopen jaar samen met zeven ondernemers van Logistic Valley Regio Nijmegen kosteloos de CO2-footprint in kaart.

Voorbereid op wetgeving

Marcel Michon, managing partner en consultant bij Buck, onderschrijft de noodzaak hiervoor. “Het landschap verandert ingrijpend. Continu. De energiecrisis, sustainability, oorlog… Crises zijn het nieuwe normaal. Als bedrijf moet je daar continu op inspelen.” Laura van Hal, eveneens consultant bij Buck, vult aan: “Om aan de Europese wet- en regelgeving te voldoen, moeten bedrijven wel hun CO2-uitstoot gaan meten en monitoren. Het wordt onderdeel van de bedrijfsvoering. Door hier nu al mee aan de slag te gaan, zijn ze voorbereid op de toekomstige wetgeving, waarin CO2-uitstoot wordt belast. Bovendien is een hoge uitstoot altijd een teken van inefficiëntie. Als je daar zicht op hebt, kan je gericht verbeteringen doorvoeren.”

Data verzamelen en invoeren

De deelnemende bedrijven verzamelden data van hun operaties en voerden die in in de applicatie BigMile. “Het is bijzonder hoeveel data je hebt, waar je eigenlijk niets mee doet”, verwoordde een van de deelnemers. Op basis van de ingevoerde data kregen de bedrijven inzicht in hun uitstoot, bijvoorbeeld per lading, klant of rit. Ook konden zij hun eigen uitstootgegevens vergelijken met die van bedrijven in dezelfde branche. Waar sommige bedrijven aangaven dat het heel eenvoudig was om BigMile te vullen, hebben andere hier flink mee geworsteld. De lessen die hieruit voortvloeien, helpen Topsector om de processen verder te optimaliseren, zodat in de toekomst een druk op de knop volstaat. De uitkomsten waren echter veelbelovend.

De uitkomsten

Op basis van de (geanonimiseerde) data van deze zeven logistieke bedrijven kan een aantal conclusies worden getrokken. Zo wordt nog steeds teveel lucht vervoerd, hebben spoedtransporten en frequente, kleine bestellingen duidelijk een negatieve impact op de uitstoot en draagt een flexibeler pick-up- en aflevervenster juist bij aan het reduceren van uitstoot. Ook informatie over wachttijden en onnodige kilometers die chauffeurs voorhanden hebben én hen inzicht geven in de impact van hun rijgedrag op de uitstoot, kan bedrijven verder helpen. En ook als je zelf wellicht (nog) geen elektrische trucks hebt, help je andere bedrijven wel enorm door laadpalen te plaatsen.

De ervaring van Huisman Logistics

Mark Huisman van Huisman Logistics was een van de deelnemers aan het project. “Toen we begonnen hadden we onze data helemaal niet op orde en waren er ook niet mee bezig. Door de Topsector konden we nu heel laagdrempelig instappen. We vonden BigMile heel helder en duidelijk om mee te werken en hebben veel inzichten gekregen. Deze data vormen niet alleen een mooie basis voor de toekomst, maar geven ons ook input om met een andere insteek met klanten in gesprek te gaan. We kunnen nu bijvoorbeeld aantonen wat de uitstoot per rit is en het verschil laten zien in uitstoot tussen een truck die op diesel rijdt of op LNG. Als klanten zich daarvan bewust worden, blijken ze soms best bereidt meer te betalen. We hebben het nu dus niet meer alleen over euro’s, maar ook over uitstoot en efficiëntie. We stonden vorig jaar nog in de kinderschoenen qua data, maar hebben door dit project grote stappen gezet.”

Vervolgtraject: meld je aan

De resultaten van dit traject zijn gebundeld in het rapport ‘Carbon Footprinting – verminderen CO2-uitstoot Transport en Logistiek Regio Nijmegen’, dat deze middag werd overhandigd aan wethouder John Brom van de gemeente Nijmegen. Nu is het zaak een vervolgstap te zetten en te zorgen dat de uitstoot de komende jaren daadwerkelijk stap voor stap wordt gereduceerd. Topsector Logistiek biedt daarom een vervolgtraject, waarbij de CO2-uitstoot maandelijks wordt gemonitord en op basis daarvan kan worden verbeterd. Topsector begeleidt bedrijven hierbij, totdat ze in staat zijn het zelf op te pakken. Er is nog ruimte om mee te doen, dus mocht je interesse hebben, laat het dan vooral weten! Je kan contact opnemen met Guido de Wit, programmamanager bij Topsector Logistiek.

Dit artikel is onderdeel van onze gehele serie over Duurzaam Concurrentie vermogen. Alle berichten en aanvullende informatie hierover vindt u op onze website carbonfootprinting.org: Carbon Footprinting