Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Interview Ronald Paul: nieuw boegbeeld Topsector Logistiek

Aanmelden voor

Interview Ronald Paul: nieuw boegbeeld Topsector Logistiek

Per 1 januari 2024 heeft de Topsector Logistiek een nieuw boegbeeld, Ronald Paul. Na 11 jaar draagt Aad Veenman het stokje aan hem over. Graag stellen wij Ronald even aan u voor.

Vertel eens iets over je achtergrond

Ronald: “Ik ben een echte man van de haven, van het water. Van 2012 tot en met 2020 was ik Chief Operating Officer (COO) van het Havenbedrijf Rotterdam en daarvoor vanaf 2004 directeur van het Project Maasvlakte2. Verder bekleedde ik diverse nevenfuncties in de logistieke wereld. Ik ben voorzitter van de brancheorganisatie Nederlandse Zeehavens geweest en heb in het bestuur van NDL (Nederland Distributieland) gezeten. Ik ben ook al jaren bekend met de Topsector Logistiek. Ik was van 2017 tot 2020 lid van het Topteam en de afgelopen jaren zat ik in het dagelijks bestuur van TKI Dinalog. Tot slot ben ik ook nog een fanatieke catamaran zeezeiler.”

Je bent vanaf 1 januari boegbeeld voor de Topsector Logistiek, hoe kijk je naar deze rol?

“Ik kijk er naar uit mij in te zetten als boegbeeld van de Topsector Logistiek. De logistieke sector is goed voor 13% van ons BBP. Het is een drijvende kracht achter de Nederlandse economie en maatschappij en zal zich continue moeten blijven vernieuwen om dat ook te blijven. Hier maak ik mij graag hard voor. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat er in het logistieke denken nog talloze onontdekte oplossingen schuilen voor de maatschappelijke uitdagingen in het missiegedreven Innovatiebeleid.”

“Nederland kan niet zonder logistiek. Binnen de Topsector bundelen we de krachten om de onschatbare waarde van die logistiek te borgen”

Waar ga jij je als boegbeeld voor inzetten?

“Ik ben blij dat mijn voorganger al een uitvoerig programma voor de komende 4 jaar heeft opgezet en dat de middelen hiervoor gereserveerd zijn. We staan voor ongelofelijke maatschappelijke uitdagingen, zoals emissiereductie en het steeds vaker dichtslibben van onze infrastructuur. We moeten echt werk maken van digitalisering, maar er zit ook een grote opgave in het veranderen van ons eigen gedrag. Dat is bepalend voor hoe we Nederland mobiel en bereikbaar houden. Daarnaast levert logistiek ook een belangrijke sleutel voor de noodzakelijke transities. Als we streven naar een circulaire, duurzame samenleving en meer strategische autonomie is logistiek hard nodig om dit daadwerkelijk te kunnen bereiken. De vier stuurgroepen van de Topsector Logistiek bezitten daar alle kennis en kunde voor. Ik ga me dan ook vooral inzetten om vanuit die kennis en kunde de feiten en de realiteit bij de juiste mensen op tafel te krijgen. Zodat beslissingen en beleid gemaakt worden op basis van de juiste uitgangspunten en de juiste feiten.”

Wat maakt logistiek zo interessant?

“Alles is afhankelijk van logistiek. Wij zijn allemaal voor ons dagelijkse leven afhankelijk van logistiek. Van onze dagelijkse boodschappen tot de productieketens. Daarnaast is de ruimte schaars, en neemt de vraag naar mobiliteit toe. Nederland kan niet zonder logistiek. Daarom moet de logistiek slimmer, we moeten alle mogelijkheden onderzoeken en testen. Binnen de Topsector bundelen we de krachten om de onschatbare waarde van die logistiek te borgen. Om ervoor te zorgen dat we onze faciliteiten en alle modaliteiten beter en optimaal benutten. Zo houden we Nederland mobiel.”

“En dit geldt niet alleen binnen Nederland. Ook daarbuiten, want onze logistiek stopt niet bij de grens. Ik wil mijn kennis en ervaring en alle kennis en kunde vanuit de toepassingsgebieden inzetten om tot goede besluitvorming te komen, zodat Nederland haar belangrijke internationale positie kan behouden en de goederencorridors optimaal worden benut.”