Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Stuurgroepenbijeenkomst Samen innoveren in de Topsector Logistiek

Aanmelden voor

Stuurgroepenbijeenkomst Samen innoveren in de Topsector Logistiek

Highlights uit het programma

Het Topteam Logistiek houdt zich bezig met de scope, ambitie en middelen op het gebied van Steden, Multimodale corridors, Supply Chains, Bouw en mobiele werktuigen. Tijdens deze bijeenkomst bespraken zij de voortgang van de projecten.

Een paar inzichten en highlights die de stuurgroepen tijdens het programma deelden:

  • De resultaten uit het uitvoeringsprogramma laten een flinke opschaling zien, zowel in bereik bij de doelgroepen als in de CO2-reductie.
  • Een emissieloze logistiek gaat niet alleen om verduurzaming, maar ook om heldere communicatie, gedragsbeïnvloeding en het bieden van een handelingsperspectief. Vanaf 1 januari 2025 krijgen ongeveer 30 steden een zero-emissiezone. Binnen de Topsector Logistiek hebben we een pilot gedaan met het mkb (onder andere schoonmaakbedrijven en installatiebedrijven) om alternatieve vervoersmiddelen binnen de stad uit te testen. Verder bieden we een rekenmodel, zodat ondernemers weten wat ze kunnen verwachten en welke (kosten)afwegingen zij kunnen maken.
  • Out of the box denken met regionale ecosystemen is voor een modal shift cruciaal. Zo realiseerde de pilot ‘Afval over water’ vanuit Joint Corridors Off-Road een CO2-besparing van 40-50% CO2 en gebruikte hiervoor 50 vrachtwagens minder per schiptransport.
  • ‘Living Labs’ bieden een proeftuin voor experimenten en brengen theorie en praktijk samen. Er wordt bijvoorbeeld een Toolbox ontwikkeld voor bedrijven en overheden om projectgerelateerd personenverkeer te voorspellen, maatregelen te treffen om deze te reduceren en het effect aan te kunnen tonen.
  • Data uit de hele keten kan emissies aantonen, voorspellen en monitoren. Hiervoor moeten wel samenwerkingsverbanden aangegaan worden om ook lokaal data te kunnen ophalen, delen en ontsluiten met andere partijen. We zagen bijvoorbeeld dat verschillende bedrijven op hetzelfde industrieterrein niet wisten van elkaar dat ze dezelfde vervoersroutes voor logistiek gebruikten. Door data uit te wisselen konden ze efficiënter samen hun logistiek organiseren en kosten besparen.
  • Innovatieve digitale oplossingen zoals de e-CMR kunnen logistieke processen in de supply chains volledig automatiseren en optimaliseren.

Resultaten uit de top van logistiek

Samen innoveren in de Topsector Logistiek, daar staan we voor. Wilt u weten wat we het afgelopen jaar samen hebben bereikt?