Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Warehouse of the future designed today for tomorrow

Aanmelden voor

Warehouse of the future designed today for tomorrow

Doel van het project:

Het zogenoemde Warehouse of the Future hoopt een bijdrage te leveren aan operationele efficiëntie. Door efficiënt ruimtegebruik en gebouwconfiguratie gebaseerd op hergebruik van bestaande magazijnen kan er een oplossing geboden worden voor het schaarstevraagstuk. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn maatschappelijke acceptatie en realiseerbaarheid op korte tot middellange termijn. Het doel is om deze uitgangspunten vast te leggen in drie pragmatisch geschreven en vormgegeven whitepapers.

Inhoud van het project:
In samenwerking met de Hogeschool van Rotterdam en haar studenten zijn interessante inzichten gegeven hoe om te gaan met logistiek in de toekomst. Wat ons echter met name is opgevallen,
is het feit dat wij (logistieke adviseurs, vastgoedbedrijven & logistieke partijen) tezamen met (lokale) overheden niet in staat zijn een heldere visie te geven hoe wij de logistiek in Nederland
zien in de toekomst. Vandaar dat wij het idee hebben opgevat om een (praktische) aanzet te geven voor die visie.

Resultaat uit het project:
Uitgangspunt van het Warehouse of the Future is dat deze een positieve bijdrage levert aan eisen van duurzaamheid, wellbeing en efficiency voor de
gebruiker, rekening houdend met de toenemende complexiteit als gevolg van schaarste, regelgeving en maatschappelijke transformatie.
In de whitepapers wordt het palet aan de mogelijkheden geschetst die er zijn op de diverse deelfacetten, waarmee het ‘warehouse of the future’ vormgegeven kan worden. Het doel van de
whitepapers is om de diverse stakeholders praktische ideeën aan te reiken en handvaten te geven om mee aan de slag te gaan en waar nodig discussie/uitwisseling van ideeën op te roepen. De drie whitepapers zijn:

  • Vierkante én kubieke meters optimaal benutten (Deel 1)
  • Efficiënte benutting grond en ruimte (Deel 2)
  • Bedrijventerrein en logistieke ecosystemen van de toekomst (Deel 3)

Doelgroep:
Deze whitepapers richten zich op logistieke adviseurs, vastgoedbedrijven & logistieke partijen tezamen met
(lokale) overheden om gezamenlijk een (beleids)visie te kunnen vormen voor de toekomst van logistiek.