Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Prijsvraag – Toepassing Distributed Information Access Control

Aanmelden voor

Prijsvraag – Toepassing Distributed Information Access Control

In de logistiek moeten allerlei partijen die geen directe commerciële relatie hebben in de praktijk toch hun acties coördineren: neem het ophalen van een volle zeecontainer. De zee-terminal die de container overslaat en de charter die namens de verlader de container komt ophalen bij de zee-terminal hebben geen directe relatie. Maar moeten wel van alles afstemmen en melden. De nieuwe manier om die informatie uit te wisselen is met een afsprakenstelsel, ook wel “Distributed Information Access Control” of DIAC genoemd.

Wat zoeken wij?

We zijn op zoek naar voorstellen die (primair) door logistieke operationele partijen ingediend worden, omdat de focus ligt op het aantonen van concrete voordelen die in de operatie neerslaan. Andere type partijen kunnen natuurlijk ook als onderaannemer of combinant participeren. Het doel van deze prijsvraag is om voorstellen te krijgen van partijen of consortia die in hun praktijk voordelen verwachten van het implementeren van Distributed Information Access Control voor een bepaalde use case.

De prijsvraag ‘Toepassing Distributed Information Access Control’ betreft een Europese openbare prijsvraag procedure conform de Aanbestedingswet (AW).

Deze prijsvraag is niet bedoeld voor….

  1. … adviezen of software implementatie op zich. Gevraagd wordt om een daadwerkelijke implementatie in de operatie van logistiek tussen meerdere partijen.
  2. … ontwikkeling van een afsprakenstelsel. Het gaat om de toepassing van oplossingen die ontwikkeld zijn.
  3. … proprietary oplossingen. Het “scheme” moet openbaar zijn, in de zin dat er alleen non-discriminatoire beperkingen mogen zijn voor het toepassen van het “scheme”.

Als uitleg van “openbaar”: iedereen die met een auto van de een openbare weg gebruik maakt moet een geldig rijbewijs hebben, maar iedereen die aan deze voorwaarde voldoet heeft toegang (non-discriminatoir). Op een private weg kan de eigenaar naar willekeur (discriminatoir) iemand verbieden om gebruik te maken van de weg.

Verdere informatie?

Voor achtergrondinformatie, de voorwaarden, de inschrijving en het proces rondom beoordelen en toekennen, verwijzen wij u naar de aanbestedingsleidraad.

Connekt en TKI Dinalog vormen samen het uitvoeringsbureau van de Topsector Logistiek