Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Nulmeting CO2-uitstoot voor een verlader

Aanmelden voor

Nulmeting CO2-uitstoot voor een verlader

Het is belangrijk om te weten hoeveel een vrachtauto bijdraagt aan de CO2-uitstoot. Pas als deze data bekend zijn, kunnen verladers aan de slag om die uitstoot te verminderen. Om de gegevens te verzamelen zijn Buck Consultants en evofenedex met een project begonnen. “Je kunt per klant de hoeveelheid CO2-uitstoot uitlezen. Met data komt duurzaamheid dichterbij.”

Het dringt steeds beter door dat duurzaamheid niet iets is voor de ander. Het is een zaak van iedereen. “Je wordt je er bewust van. Geen plasticje tussen de gesneden plakken kaas of cornedbeef. Die gedachte gaat eigenlijk vanzelf. En dat gaat ook bedrijven aan. Klanten vragen bijvoorbeeld: wat is jullie duurzaamheidsbeleid? Als je bedrijf beursgenoteerd is, is de footprint onderdeel van je externe communicatie.”

Aan het woord is Arnout van der Maas, logistiek manager bij ALSO Nederland. Dit bedrijf doet mee met een project van Buck Consultants en evofenedex om de CO2-uitstoot te meten. Dat begint met een nulmeting. Daarna volgt een nieuw project waarbij de maandelijkse uitstoot wordt gemonitord om mogelijkheden te vinden om die te verminderen. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Topsector Logistiek. “We willen de bijdrage van het transport aan de uitstoot in kaart brengen”, legt Laura van Hal van Buck Consultants uit. De benodigde gegevens vindt zij in het brandstofverbruik en de rittenadministratie. “Dan kijken we naar welke auto’s waarheen zijn gereden en hoe de planning van het bedrijf gaat. De gegevens koppelen we terug, zodat we het over uitstoot en efficiency kunnen hebben”, aldus Van Hal.

Transport uitbesteed

Voor ALSO ligt het als verlader iets ingewikkelder dan voor een vervoerder, want het bedrijf heeft zelf geen vrachtauto’s meer. “Dan is het de uitdaging om alle transportbedrijven over te halen mee te doen en hun data aan te laten leveren. Als je eigen transport hebt, heb je meer grip. Maar je kunt als verlader wél kijken naar de eigen planning en de producten slimmer aanleveren aan de vervoerder”, aldus Van Hal.

Het internationale bedrijf ALSO handelt in alles wat met computers en laptops te maken heeft: de computers en laptops zelf, tot printers, stekkers, snoeren en alle andere accessoires die bij elektronica komen kijken. De Nederlandse afdeling van het bedrijf in Wijchen is gespecialiseerd in inktcartridges en toners. “We zijn een nichespeler en warehouse voor cartridges en toners. Maar alleen de originele producten, geen eigen merken. De consumenten zien ons niet, want we werken strikt business-to-business”, aldus Van der Maas.

De Nederlandse vestiging levert vanuit Wijchen de producten in heel Europa. Daarvoor heeft ALSO contracten met acht transportondernemingen voor de grote ladingen. Twee bezorgdiensten brengen pakketten rond. “Het vervoer is uitbesteed en dat is goed voor een lagere CO2-uitstoot. De vervoerders maken gebruik van groupage, dus onze pallets staan altijd in een volle vrachtauto. Dat zou ik zelf nooit voor elkaar krijgen”, aldus Van der Maas.

Gemeenschappelijk belang

Maar door de uitbesteding heb je de CO2-uitstoot niet meer in eigen hand. Dat maakt uitstootreductie moeilijker. Daar ziet Van der Maas echter niet tegen op. “We hebben immers wel een gemeenschappelijk belang. Het zijn beursgenoteerde bedrijven en dan is je footprint onderdeel van de externe communicatie. En die uitstoot van CO2 loopt redelijk parallel met transportkosten. Het is dus best makkelijk praten met de bedrijven. We hebben het natuurlijk altijd over transportkosten, daar past uitstootreductie eenvoudig bij.” En er is nog een argument, weet de logistiek manager: “Er komt vrijwel zeker snel een verplichting om een CO2-administratie aan te leggen. Daar wil ik niet op wachten. Ik loop liever nu voorop dan straks achteraan.”

De transportbedrijven zitten volgens Van der Maas ‘in hetzelfde schuitje’. “De klanten vragen: wat doe jij aan vermindering van je uitstoot? En hoe hoger de footprint, hoe meer keuze er is. De druk is nu nog niet zo hoog, maar het gaat wel heel snel. Onlangs kwam er weer een klant met een vraag over CO2. En ook het personeel voert de druk op om de uitstoot te verminderen. Ja, en toevallig vind ik het gewoon leuk om voorop te lopen”, aldus Van der Maas.

Stap voor stap

Door het vervoer van de cartridges en toners naar 38 Europese landen heeft ALSO “een flinke uitstoot”, stelt Van der Maas nuchter vast. Daarom doet het bedrijf graag mee met het project van evofenedex en Buck Consultants. Van der Maas: “Als de vervoerders meewerken, kun je tamelijk exact vaststellen hoeveel CO2 per rit wordt uitgestoten. Die medewerking gaat stap voor stap. Er komt iedere keer weer een vervoerder bij die meewerkt. Het doel is uiteindelijk dat de uitstoot omlaaggaat. We zijn nu echter nog even bezig met het verzamelen van data van de vervoerders. Pas als dat allemaal binnen is, kunnen we gaan sleutelen. Als de data nog een beetje zwabberen, nog niet echt helder zijn, kun je er geen goed gesprek over voeren.”

Dat zegt ook Laura van Hal: “Pas als je een groot gedeelte van de data hebt, kun je vergelijken en met vervoerders praten over gunstiger rijtijden. Dat kan door na de nulmeting de uitstoot maandelijks te monitoren. Dan zie je de maandelijkse cijfers en kun je kijken hoe die uitstoot naar beneden kan.”

Knoppen

Van der Maas heeft wel een paar mogelijke ‘knoppen’ bedacht waaraan je kunt draaien om dat doel, minder uitstoot, te bereiken. “Je kunt denken aan de bestelfrequentie. Bijvoorbeeld niet twee keer per maand twee pallets, maar één keer per maand vier pallets.” Dat scheelt behoorlijk in het aantal ritten.

Een tweede kans ligt vooral bij het moederbedrijf. ALSO heeft in veel landen een vestiging, want Wijchen met zijn inkt en toners is maar een klein onderdeel van dit bedrijf. “Nu gaat de levering van onze producten aan bijvoorbeeld Polen vanuit Wijchen. Je kunt ook bij onze Poolse vestiging een voorraad aanleggen en kleine bestellingen in Polen vanuit die vestiging daar leveren. Een derde van de huidige ritten is om de zusterlanden te bevoorraden. Dus er is daar al een voorraad. De keuze is aan het bedrijf: gaan we alles leveren vanuit Wijchen of vanuit de vestigingen in Europa?”, aldus Van der Maas.

Medewerking nodig

De data voor nulmeting en monitoring moeten van de transportbedrijven komen. Die kan Buck Consultancy uit het brandstofgebruik en de rittenadministratie halen. Door middel van het verwerken van deze data in BigMile kun je dan per pallet berekenen voor welk deel van de lading de uitstoot is gemaakt. Daarvoor is natuurlijk de medewerking van de bedrijven nodig.

“Het is informatie die niet concurrentiegevoelig is”, onderstreept Van der Maas. De uitstoot en dus ook de medewerking aan het project wordt volgens hem wel een aanvullend criterium bij het kiezen van een vervoerder, denkt hij. Van der Maas: “Het kan een rol gaan spelen bij de selectie. Nu wordt er gekeken naar de kosten en naar de betrouwbaarheid van de vervoerder. Komen de producten op tijd aan en hoe. De vraag naar de prestaties rond CO2-uitstoot kan een aanvullend criterium worden. Het is dan alleen de vraag hoe hard dit punt wordt gespeeld.”

Manous Koopmans, projectleider Vervoer bij evofenedex, is enthousiast over het project. “Als je kunt monitoren per maand, kun je de uitstoot aflezen. Het project brengt die data dichterbij en daarmee ook duurzaamheid.”

Carbon footprinting

Meer weten over carbon footprinting? Topsector Logistiek ontwikkelde een uniforme methodiek voor de hele productieketen: Carbon Added Accounting. Met de al aanwezige bedrijfsdata kan je direct aan de slag. Zo leg je je footprint eenduidig vast, voldoe je aantoonbaar en eenvoudig aan de (toekomstige) wet- en regelgeving en krijg je inzichten om bedrijfsprocessen gericht te optimaliseren en verduurzamen.

Dit artikel verscheen eerder in logisticx 3/2023