Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.

Aanmelden voor

Codelijsten voor Ketendigitalisering

Aanmelden voor

Codelijsten voor Ketendigitalisering

Doel van het
project:

Standaarden
zijn een belangrijk middel voor het bereiken van interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid.
Enerzijds kunnen brancheorganisaties inzichtelijk maken voor marktpartijen
welke codelijsten leidend zijn en daarmee geadviseerd worden te gebruiken.
Anderzijds kunnen zij een centrale voorziening organiseren waar codelijsten
uniform geraadpleegd kunnen worden en expertise gebundeld is m.b.t. tot het
beheer van deze lijsten. Het doel van dit project is dan ook om te onderzoeken hoe
codelijsten voor de logistieke sector aangeboden en beheerd kunnen worden door
Stichting Uniforme Transportcode (SUTC).

Inhoud van het project:

Dit adviesrapport biedt
inzicht in verschillende typen codelijsten en de bijbehorende processen voor
het beheren van deze codelijsten. Zo wordt het BOMOS-Model (Beheer en Ontwikkel
Model Open Standaarden) omschreven als optie bij het beheer van codelijsten en
het Semantic Treehouse Platform voor publicatie ervan. Ter illustratie van hoe codelijsten door SUTC kunnen
worden gepubliceerd is er voor twee doeleinden in kaart gebracht a) welke
externe codelijst hiervoor gebruikt kan worden, b) hoe de opbouw is van deze
codelijst en c) op welke wijze deze in Semantic Treehouse beschikbaar gesteld
kan worden.

Resultaat van het project:

De resultaten van dit
rapport worden vormgegeven als observaties en aanbevelingen vanuit functioneel oogpunt en bestuursperspectief.
Zo is er specifiek in kaart gebracht hoe
Stichting Uniforme Transportcode (SUTC) het beheer en de publicatie van codes kan
organiseren. In overleg met SUTC kan worden gekeken wat hier in de praktijk verder
voor nodig is.

Doelgroep van het project:

De doelgroep van dit
adviesrapport is met name Stichting Uniforme Transportcodes (SUTC), maar ook
andere bestuurders of ondernemers die gemoeid zijn met de digitale
infrastructuur voor codelijsten in de transportsectoren.