Mogen wij u opnemen in ons bestand? Meld je hier aan.
zoeken

Aanmelden voor

Duitsland opent de deuren voor digitale vrachtbrief

Aanmelden voor

Duitsland opent de deuren voor digitale vrachtbrief

Duitsland maakte eerder deze week bekend dat zij het e-CMR-protocol gaan ratificeren. Dat betekent dat de Duitse overheid de digitale vrachtbrief ( de e-CMR) erkent als vervanger voor de papieren vrachtbrief (CMR). Tot nu toe konden vervoerders en verladers de e-CMR wel onderling gebruiken, maar was een papieren vrachtbrief nodig als de Duitse overheid een controle uit wilde voeren. Deze stap van de Duitse overheid neemt een belangrijke praktische hinderpaal weg voor transportondernemers om de e-CMR te implementeren en te gebruiken.

Van CMR naar e-CMR

Het CMR-verdrag dat in 1956 in Geneve tussen landen is gesloten, heeft als doel om de aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden tussen verladers, transporteurs en ontvangers bij grensoverschrijdend vervoer te regelen. Deze papieren vrachtbrief is in de afgelopen 60 jaar een standaardinstrument geworden. Overheden zijn de vrachtbrief gaan gebruiken om controles op binnenlands en buitenlands vervoer uit te voeren. Met oog op internationale samenwerking en de klimaatcrisis, is de digitale versie (de e-CMR) een tiental jaar geleden toegevoegd aan het verdrag. Tot op heden heeft slechts een beperkt deel van de verdragslanden deze digitale uitbreiding vervolgens geratificeerd (geaccepteerd). Duitsland en België ontbraken bijvoorbeeld, zodat Nederlandse transporteurs gehinderd werden in het invoeren van de e-CMR.

In de e-CMR pilot met België onderzoeken de Nederlandse en Belgische overheid hoe voor controles in de praktijk gewerkt kan worden met een e-CMR. De ratificering door Duitsland hing al sinds 2018 in de lucht, maar sinds 17 september 2021 is de kogel nu echt door de kerk. 

e-CMR als basis voor IT-ketenintegratie

De Topsector Logistiek heeft onder andere als doel om de digitale ketenintegratie in de logistiek te versnellen. Dat betekent dat steeds meer computers van organisaties met elkaar gaan communiceren zonder dat  er een mens tussen zit die e-mailt, papieren scant naar een pdf, of data in een webportal inklopt. Dat scheelt tijd, voorkomt fouten en geeft een veel betere beheersing van de logistieke keten.

De e-CMR heeft de meest belangrijke data voor de logistieke keten (over de weg) die alle partijen nodig hebben. De e-CMR is makkelijk uit te breiden, bijvoorbeeld voor emballage/RTI registratie. Daarom wordt ingezet om de e-CMR meer te gaan gebruiken in logistieke ketens. Vergelijkbare digitale vrachtbrieven zijn bekend in de binnenvaart, het spoor en de luchtvracht.

Van papier naar digitaal is een grote stap

De papieren CMR is volledig ingeburgerd, en iedereen op de werkvloer weet wat je er mee kan en moet doen. De overgang naar een digitale versie is veel meer een organisatievernieuwing dan een IT-aanpassing. Medewerkers bij de transporteur, de verlader en de klant moeten wennen aan een digitale versie. IT-systemen moeten anders ingericht en gekoppeld worden.

De Topsector Logistiek start een reeks van projecten om die stap te vereenvoudigen voor bedrijven, bijvoorbeeld door meer IT-standaardisatie, efficiënte trainingsmogelijkheden maar ook goede juridische afspraken. Dan helpt het als zo’n grote markt als Duitsland nu de deuren open zet voor het gebruik van de e-CMR: dat biedt kansen voor de koplopers onder de Nederlandse transportbedrijven.

Meer informatie?

Wilt u graag meer te weten komen over het e-CMR programma van de Topsector Logistiek, dan kunt u een vraag sturen naar info@topsectorlogistiek.nl.